VAPEN Rysslands vice premiärminister presenterade på onsdagen ett rysk-utvecklat högteknologisk laservapen med extrem prestanda – som, uppgav han, nu har börjat användas i Ukraina.

Ryssland har utvecklat en helt egen anti-drönar-laserkapacitet och tillämpar redan denna i Ukraina, hävdade vice premiärminister Yuryj Borisov i en intervju för Channel one på onsdagen. Lasern har en räckvidd på 5 km och har fått smeknamnet Zadira, eller ”bråkmakare” på ryska, sa han.

Tillkännagivandet gjordes under Borisovs utläggning på temat ”avancerade vapen utvecklade i Ryssland”. Han jämförde det nya vapensystemet med Peresvet – ett äldre laservapen som först presenterades av president Vladimir Putin 2018, och vars exakta syfte inte beskrevs då.

Vice premiärministern förklarade i sitt anförande på onsdagen att Peresvet designades för att inaktivera optiska sensorer, inklusive sådana på spionsatelliter som kretsar runt jorden på ett avstånd så stort som 1 500 km.

Två vapensystem – två syften

Borisov jämförde sedan de två laservapnen:

Medan Peresvet syftar till att förblinda motståndaren, så orsakar den nya generationen laservapen påtaglig fysisk skada på målet och bränner igenom det.

På frågan om tidslinjen för den ryska militärens bruk av detta system, förklarade Borisov att detta redan inletts. Tillfrågad huruvida den nya anti-drönarlasern också används under landets militära operation i Ukraina, så uppgav han att man just börjat nyttja den där.

Enligt militära experter har lasrar flera nackdelar som vapen, inklusive en stor energiförbrukning samt en påtaglig försämring av strålens kvalitet ”under färd” – orsakat av bland annat damm och vattenånga i luften.

Mer kostnadseffektiva än traditionella luftvärnsmissiler

Emellertid har de en stor fördel när det kommer till kostnad per skott jämfört med traditionella luftvärnsmissiler. Framstegen inom drönarteknologin, som har gjort utplacering av luftvapen mer ekonomiskt försvarbar, har tvingat militära planerare över hela världen att hitta sätt att motverka detta hot, utan att för den skull tömma sin krigskassa.

I USA testades tidigare i år marinlasrar framgångsrikt mot bland annat båtar och drönare. Det var i april som man med hjälp av vapensystemet Layered Lase Defence (LLD) lyckades oskadliggöra uppställda flygövningsmål – en bedrift av amerikanska myndigheter hyllad som ”historisk”.