UTRIKES. USA försöker skapa en alternativ regering i Syrien, menar Rysslands utrikesminister. Något som bryter mot USA:s egna löften.

Den ryska utrikesministern Sergey Lavrov sparade inte på orden då han vi ett presstillfälle under ett FN-möte fick en fråga om hur Ryssland förhåller sig till USA:s motsägelsefulla agerande i Syrien. Enligt Lavrov står det klart att USA ämnar skapa en alternativ regering i Syrien. Detta trotts att USA lovat att respektera Syriens territoriella integritet.

Lavrov sade även att USA:s prat om att upprätta en kurdisk ”gränstrupp” i norra Syrien, som skapat en stor diplomatisk konflikt mellan USA och Turkiet, är en del av det utrikespolitiska mönster som karaktäriserat USA:s förhållningssätt gentemot Syrien.

— Det är ett faktum att Amerikanska trupper är inblandade i att försöka skapa en alternativ regering inom stora delar av Syrien. Detta står förstås helt i strid med USA:s skyldighet att respektera Syriens territoriella suveränitet, något som man vid flera tillfällen förbundit sig till, bland annat inom FN:s säkerhetsråd, sade Lavrov.

Enligt Lavrov ser Ryssland mycket oroat på USA:s förhållningssätt gentemot Syrien och lät meddela att man haft flera samtal om detta med den amerikanska utrikesministern Rex Tillerson.

— Rex Tillerson har vid flera tillfällen sagt till mig att den enda anledningen till att USA är närvarande där (i Syrien), är för att krossa Islamiska staten. Men nu har det mycket mer långtgående planer. Vi måste ta detta i beaktande för att finna en lösning som inte innebär att Syrien upphör att existera som en suverän stat, sade Lavrov.

För närvarande har USA cirka 2 000 soldater på plats i Syrien. Dessa trupper befinner sig i landet utan ett godkännande från syriska regeringen.

Källa:
US trying to create alternative govt on Syrian land – Lavrov on Afrin crisis


  • Publicerad:
    2018-01-20 08:00