INRIKES Regeringens handlingsplan, som med justitieministerns ord syftar till att ta bort de gängkriminella från landets gator, innehåller såväl nya outredda lagförslag som sådana redo att läggas fram för lagrådet.

Under söndagen presenterade regeringen en handlingsplan mot gängkriminalitet.

— Det är en nationell offensiv mot gängskjutningar som sker på två fronter, emot vapen och emot gängen, sade statsminister Magdalena Andersson vid söndagens pressträff.

Några av planens lagförslag har redan tidigare utretts och väntas läggas fram för lagrådet nästa vecka. Bland dessa märks det förslag om polisens rätt att utan brottsmisstanke godtyckligt göra husrannsakan i förebyggande syfte.

— Polisen ska utan brottsmisstanke kunna söka igenom varenda källarförråd, varenda lägenhet, varenda bil, där gängkriminella kan gömma sina vapen, sade statsministern, som medgav att lagen visserligen skulle kunna anses ge lagligt utrymme för ”integritetskränkande handlingar” men betonade att ”integritet” i dagens samhälle ”måste vägas mot kriminalitet”.

Ett annat exempel på ett redan utrett lagförslag är det om höjt minimistraff för en rad brott. Bland dessa märks en höjning av minimistraffet för narkotikaförsäljning från 14 dagars fängelse till 6 månader.

Redan utrett är även lagförslaget om införandet av ett helt nytt brott, Främjande av ungdomsbrottslighet. Den som engagerar minderåriga i hantering av till exempel vapen och droger ska, betonade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på pressträffen, ”ställas inför ansvar”.

Ett exempel på ett ännu outrett lagförslag som regeringen presenterade på söndagens pressträff är det rörande en fördubbling av minimistraffet för grovt vapenbrott. Här höll justitieministern ett eldtal om hur alla gängkriminella nu ska bort från gatorna och in i fängelserna.