Dagens datum 13 augusti: Victor Kullberg, den svenska ”kronometerkungen”, föddes denna dag 1824.

Kullberg-löp

Victor Kullberg föddes den 13 augusti 1824 på Gotland. När Victor Kullberg var sexton år började han som lärling hos urmakaren Victor Söderberg i Visby. Söderberg var Sveriges första kronometermakare. Kronometern var vid denna tid ett mycket viktigt verktyg för navigering till sjöss. Utan en exakt klocka kunde man inte fastställa sin position med tillräcklig noggrannhet vilket var nödvändig vid länge sjöresor.

skeppskronometer

Skeppskronometer

Efter nio år hos Söderberg flyttade Victor Kullberg till Köpenhamn. I Köpenhamn fick Kullberg anställning vid firman Urban Jürgensen & Sønner. Efter ett år i Danmark reste Kullberg vidare till London. England som ledande sjöfartsnation var vid denna tid världsledande när det gällde kronometertillverkning. Väl på plats i London fortsatte Victor Kullberg med att tillverka kronometrar. Han tillverkade kronometergångar för stora marinkronometrar och mindre modeller lämpade för fickur. Kullberg konstruerade ett antal kompensationsbalanser som minskade den temperaturberoende avvikelsen kallat det sekundära felet. Kullberg skapade även en ugn som användes för att testa kronometrar. Så småningom växte Kullbergs anseende, han startade en firma för tillverkning under eget namn. Han skrev också artiklar i brittisk urmakarpress. Kullberg var också med om att grunda det brittiska urmakareförbundet.

Victor_Kullberg_Chronometer_Mechanism

Mekanismen på en kronometer tillverkad av Victor Kullberg

År 1862 , vid de årliga kronometertävlingarna i Greenwich vann Victor Kullberg både första och andra plats. Kullberg korades samma år vid Världsutställningen i London till ”den bäste utan jämförelse” i kronometertillverkning. Victor Kullberg kom att dominera kronometertävlingarna fram tills att de avvecklades  i början på 1900-talet. Segern i tävlingen ledde till Kullbergs ”genombrott”.  År 1874 blev Victor Kullberg hovurmakare till den Oscar II, Sveriges och Norges Kung.

fickkronometer

Fickkronometer av Victor Kullberg

Ytterligare utmärkelser som tilldelades Victor Kullberg:
Silvermedalj vi klockutställningen i  Besancon, 1860
Silvermedalj av Royal Scottish Society of Art, 1864
Guldmedalj vid världsutställningen i Paris, 1867
Guldmedalj vid utställningen i Havre, 1868
Guldmedalj vid National Academy of Paris, 1869
Guldmedalj vid utställningen i Neapel, 1871
Guldmedalj vid utställningen i Trieste, 1872
The Grand Diploma of Honour i Wien, 1873
Vasaorden, 1874
Medalj vid utställningen i Philadelphia, 1876
Hedersdiplom av National Academy of Paris 1880, förstklassig medalj av International Exhibition Sydney, 1876
Guldmedalj vid den internationella utställningen i Melbourne, 1882

Victor Kullberg kom att tjäna som en stor förebild för svenska urmakare och upplät lärlingsplatser åt svenskar. Victor Kullberg fortsatte att arbeta i London fram till 1890 då han plötsligt avled. Firman Victor Kullberg drevs en tid av familjemedlemmar. Den sista ägaren till firman var en Sanfrid Lundquist, bördig från Västergörland.

Hundra år efter genombrottet i Greenwich fick Victor Kullberg Ingenjörsvetenskapsakademiens minnesmedalj. Stockholms urmakareämbete delade förr ut en prismedalj med Victor Kullbergs bild, kallad för ”urmakeriets Nobelpris”.


  • Publicerad:
    2018-08-13 00:46