GRANSKNING. Det nystartade mediet Samhällsmagasinet har granskat hur Räddningstjänsten prioriterar så kallad mångfald och jämställdhet framför invånarnas säkerhet.

imgo

I ett granskande reportage visar Samhällsmagasinet hur Södertörns brandförsvar låter kulturmarxismen genomsyra verksamheten. Bland annat diskriminerar man genom att anställa efter kön och ras istället för efter kompetens. Man visar hur den negativa samhällsutvecklingen påverkar samhällets viktigaste funktioner och hur höga chefer hellre vill ha mångfald på arbetsplatsen istället för att kunna säkerställa invånarnas säkerhet.

Flera brandmän uttrycker oro över hur framtiden kommer att se ut om man låter den negativa utvecklingen fortsätta och man påvisar att Räddningstjänsten bryter mot svensk lag när de gör felaktiga rekryteringar och utsätter allmänheten för fara.


  • Publicerad:
    2015-12-21 18:30