KOMMENTAR Diskutera med vem du vill oavsett vad Säkerhetspolisen anser om saken, anser Sebastian Andersson.

Just nu anordnas en tillståndsgiven demonstration i Stockholm mot införandet av vaccinpass. Människor som av olika anledningar motsätter sig detta sluter därför upp, något som Säkerhetspolisen anser vara ett problem:

— Det är ett tillfälle för dem att nå ut med sina budskap men också träffa människor som är arga och upprörda i syfte rekrytera, säger Säpos Susanna Trehörning till SVT om att även ”högerextremister” kommer vara på plats.

Problemet är enligt Säkerhetspolisen alltså följande:

  1. Medborgare som deltar på demonstrationen "riskerar" att hamna i samtal och diskutera med personer med åsikter som Säkerhetspolisen inte sympatiserar med.
  2. Medborgare som deltar på demonstrationen "riskerar" att på sikt övertygas av argument för att till sist kanske gå med i en politisk organisation eller ett parti som Säkerhetspolisen inte sympatiserar med.

Exakt varför fru Trehörning, som arbetar på avdelningen för författningsskydd och kontraterrorism, anser att detta är ett problem framgår inte riktigt, förutom att man selektivt väljer att anklaga just ”högerextremister” för att vara ”våldsbejakande”.

För det första kan det vara värt att påpeka att diskussioner och partimedlemskap är helt i sin ordning enligt grundlagen (författningen) och att dessa företeelser ännu inte klassats som terrorism.

Det är okej att vara "våldsbejakande"

För det andra kan man bryta ner ordet ”våldsbejakande”. Synonymer.se om ordet ”bejaka”:

Synonymer till bejaka

säga ja till, jaka till, bekräfta, affirmera, acceptera; vara positiv till, välkomna

Våld vet alla förhoppningsvis ungefär vad det är, enligt mig själv allt från att brotta ner någon och uppåt på skalan.

Så, man är ”våldsbejakande” om man förespråkar våld helt enkelt, så svårt var det. Därmed kan man också konstatera att begreppet passar bra att använda om exempelvis samtliga riksdagspartier i Sverige, då dessa partier förespråkar en stat.

Poängen är inte att det är fel med stat, utan bara att en sådan kräver våld för att existera, punkt slut. Den som tvivlar på vad jag skriver kan fundera hårt och länge på följande:

  1. Vad händer om jag vägrar betala skatt?
  2. Försök driva in skatter och bedriva stat utan att använda eller hota med våld. Knepigt va?

Så det raketforskarna på Säkerhetspolisen slagit fast är alltså att det kommer att komma folk till en demonstration som delar en viss ståndpunkt med hundra procent av riksdagen. Verkligen jätteunikt.

Nu vet jag inte riktigt vad grejen med Säkerhetspolisen är. Det kan vara så att de är korkade och inte funderar över hur de ska sköta sina arbetsuppgifter, eller att de är lögnare och hycklare. Förmodligen bägge delarna.

Parantes: Den öppning som finns för att kalla någon mer ”våldsbejakande” än andra är väl terrorismanklagelser, något Säkerhetspolisen hittills inte gjort öppet. Däremot har man tidigare, likt de hala ålar de är, valt att selektivt anklaga Nordiska motståndsrörelsen för att ha ”förmåga att begå terrorbrott”. Samma visa denna gång, förmågan är något alla har (tillgång till bil eller jaktvapen exempelvis), däremot är intentionen att göra något sådant en helt annan sak – vilket Säpo givetvis begriper.

Parantes 2: Se även Säpos lögn-PM som skickades in till Göteborgs tingsrätt inför åsiktsrättegången, som man sedan inte kunde stå för i rätten.

Värnar om åsiksfrihet - jo jävlar

Så, enligt Säkerhetspolisen är det alltså ett problem att ”våldsbejakande högerextremister” deltar i bredare demonstrationer. Eftersom ”våldsbejakande” redan har konstaterats vara en standardåsikt som delas av alla, inklusive Säkerhetspolisen själva, återstår alltså bara problemet att folk är ”högerextremister” – alltså tycker fel saker och det får man absolut inte göra i en demokrati (tusen utropstecken).

Enhörning påstår dock fortfarande att Säkerhetspolisen värnar om de medborgerliga friheterna:

— Vi värnar verkligen om demonstrations- och åsiktsfrihet, det är en grundbult i demokratin. Men det viktigt att tänka till lite grann innan – vad är det jag vill göra vid den här demonstrationen och vad är det jag står för, säger Trehörning till SVT.

En omständighet som kanske inte är så smickrande för Säkerhetspolisen är att det här är ren lögn då myndighetens personal redan har avslöjats med politiska trakasserier mot oliktänkande genom okynnesanmälningar till socialtjänsten. Säpo motiverade detta med att man värnar om barnen, i övrigt vägrade man svara på de mest relevanta frågorna.

Efter att Säkerhetspolisen fick några frågor om detta fick aktivisten Joakim Kannisto ett sliskigt meddelande från en Säpo-agent som sade sig bli ”extra intresserad” av honom. Förmodligen värnar myndigheten jättehårt om pressfriheten också, antar jag.

Säpo är usla lögnare och hatar folkstyre

Slutsatsen av detta blir förmodligen inte någon överraskning för de flesta som är politiskt insatta och i någon mån kan kallas riktiga dissidenter. Säkerhetspolisen bryr sig inte ett jota om yttrandefrihet, åsiktsfrihet, fria val eller vad de påstår sig skydda för stunden.

Deras uppgift är att värna om den rådande makten. Om man utgår från detta blir deras agerande och diverse utspel mycket mer lätta att förstå.

Om det nu verkligen skulle vara så att Säkerhetspolisen faktiskt skyddar demokratin så kommer här några snabba tips om hur myndigheten borde agera istället:

  1. Lägg er inte i vilka som pratar med vilka.
  2. Lägg er inte i vilket parti någon går med i.
  3. Börja undersöka eventuell korruption inom myndigheter och hur detta påverkar folkstyret.

Hur sannolikt låter detta? Nej, exakt, därför att Säkerhetspolisens ”författningsskydd” är ren rappakalja.