Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Göteborgsrättegången dag 5: SÄPO grillades!

Av Redaktionen, 2019-10-01
redaktionen@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Idag hölls den femte rättegångsdagen i skandalrättegången i Göteborg, där en åklagare mot rådande praxis kollektivt försöker döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp.

Ahn-Za Hagström under Almedalen 2019. Foto: Nordfront.se

Idag fortsatte Göteborgsrättegången med vittnen som åklagaren respektive försvaret kallat.

Dagen inleddes med att åklagaren förhörde fem olika poliser som hade varit inblandade i det som åklagaren menar varit ett våldsamt upplopp. Till skillnad från tidigare vittnen som åklagaren kallat gick ändå det mesta hans väg med de dessa vittnen då de var relativt samstämmiga, även om det fanns avvikelser i hur mycket våld poliserna fick motstå.

Dessa vittnen fick också se filmmaterial som visade att polismakten provocerade fram en våldsam situation och den polisman, en gruppchef från Delta22, hade svårt att svara för varför han helt plötsligt hade attackerat en sköldbärare mot halspartiet, något som vi skrev om under gårdagen. Hans kollegor gjorde dock gällande att han först blev attackerad, men åsikterna går isär om hur det skedde. En av dem menade att han blev attackerad med en fana som stöttes mot honom och en annan sade att han blev bortryckt med handen. Inget av detta kan dock ses på filmen. Flera polismän, däribland polisgruppchefen som attackerade en sköldbärare, menade att detta agerande ”inte direkt lugnade ner situationen” och motsade i vart fall inte att detta kan ha varit den utlösande faktorn för det påstådda våldsamma upploppet.

Efter detta var det dags för SÄPO:s analytiker Ahn-Za Hagström att vittna för åklagarsidan som någon sorts sakkunnig expert på Nordiska motståndsrörelsen. Hagström hade inför rättegången författat ett PM som Fredrik Vejdeland i skrift bemötte under dagen. PM:et syftar till att beskriva Nordiska motståndsrörelsen som en kriminell organisation som borde förbjudas.

Under vittnesmålet argumenterar Ahn-Za Hagström på samma sätt som i promerorian och mycket av det var därför upprepning under åklagarens förhör med henne. Hon gör dock en del nya uttalanden som får ses som ganska anmärkningsvärda. Bland annat påstår hon att det ingår i Nordiska motståndsrörelsens verksamhet att ”provocera fram angrepp för att kunna slå tillbaka”, samtidigt som hon medger  att ”ambitionen (med att hålla demonstrationer) är att nå ut med sitt budskap”. Det senare svarade hon på en av åklagarens ledande frågor där han förmodligen hade önskat ett annat svar.

Hagström fortsatte att blanda och ge. Hon menade att förespråkandet av revolution inte gör att man kan dra slutsatsen att Nordiska motståndsrörelsen försöker ta makten med vapen (något som hon dock gav uttryck för i PM:et) utan att det handlar om ”revolution i vardagen” och i sitt egna liv. Hon menade också att det inte går att belägga att begreppet ”Hell Seger” är en direktöversättning från den tyska varianten, något som åklagaren bygger en stor del av sitt åtal på. Sådant sanningstalande följdes dock upp av insinuationer om att Nordiska motståndsrörelsen använt sig av sifferkoder som ”64” som tydligen refererar till 64 knivhugg som en homosexuell man dödades med.

Det är när försvaret förhörde Ahn-Za Hagström som det blir intressant på flera sätt. Rickard Fagerberg (Fredrik Vejdelands advokat) inleder med att ifrågasätta att en polismyndighet som Säkerhetspolisen blandas in i rättsprocessen och ges något sorts tolkningsföreträde om vad de tilltalade står för. Han ställer sedan frågor om hur PM:et har tagits fram och vilka som är Säkerhetspolisens källor. Poängen Fagerberg gör är att PM:et inte kan ses som akademiskt och att det är svårt att veta om hon ger en sanningsenlig bild när hon inte kan uppge källor för sina påståenden. Detta håller domaren även med om.

Fagerberg frågar också om det är suspekt att inte uttala sig vid förhör, brottsligt att utifrån ett ackrediteringssystem välja ut journalister som man vill ska ha tillträde till platsen där man demonstrerar eller brottsligt/suspekt att sätta sin in i juridiska frågor för att veta var lagstiftningens gränser går. Detta har Hagström i sitt PM uppgett som indikationer på att Nordiska motståndsrörelsen fungerar som en ”brottslig” organisation, medan hon nu får svårt att besvara frågorna. Fagerberg påpekar att det är en grundlagstadgad rätt att agera på detta sätt och att varje medborgare borde sätta sig in i var lagsftitningens gräns går.

Fagerberg frågar om hon har läst organisationens politiska program, vilket hon har men inte vidare kan redogöra för. När hon får frågor om på vilket sätt Nordiska motståndsrörelsen kränker andra folkgrupper kan hon inte svara på det. Ett standardsvar, som senare kom att ifrågasättas av advokaterna, var det mycket diffusa ”en samlad bedömning”.

LÄS ÄVEN: Ahn-Za Hagströms lögner

Carl Ridderstråle (Jimmy Anderssons advokat) var näst på tur och han ställde också frågor om påståendet om att Nordiska motståndsrörelsen anser att ”vissa raser är underlägsna”. Hagström kan inte uppge någon källa för det påståendet utan svaret blir bara ”en samlad bedömning”. Ridderstråle visar sedan upp en intervju med Ahn-Za Hagström där hon uppger att Nordiska motståndsrörelsens rassyn handlar om raserna kan ses som ”lika mycket värda”, att man kan dela in människan i raser utan att rangordna dem. Hagström håller här delvis med om att PM:et kan behöva nyanseras och att saker har förändrats sedan hon skrev PM:et.

Andra saker som bockas av på listan är påståendena om att Nordiska motståndsrörelsen innehar ”illegala vapen”, att man förespråkar ”raskrig”, att självförsvarsträning är ett ”brottsupplägg” m.m. Gång på gång tvingas Ahn-Za Hagström uppge att hon inte kan belägga sina påståenden, vilket är Säkerhetspolisens påståenden eftersom hon representerar myndigheten i sitt PM och vittnesmål.

Efter ett tag bryter Carl-Oscar Morgården (Pär Sjögrens advokat) in i förhöret och påpekar att hon hela tiden svarar ”samlad bedömning” och svävar ut om att Nordiska motståndsrörelsen måste ta ansvar för någon ”tanketradition” med rötter i tysk nationalsocialism eller amerikansk vit makt-rörelse. Detta får medhåll av domaren.

Överlag är Ahn-Za Hagström mer defensiv och även betydligt mer nyanserad när hon vittnar jämfört med när hon skrev det mycket fientliga PM:et. Försvarsadvokaterna gjorde ett mycket bra jobb med att demontera lögnerna från PM:et och få Säkerhetspolisen att backa från flera påståenden de har om Nordiska motståndsrörelsen. Det finns ljudupptagningar från förhöret och Nordfront kan komma att återkomma mer till vad som sades i artiklar och uppspelningar.

Sist ut på dagen var dialogpolisen Jörgen Pettersson som var kallad av försvaret. Han bekräftade att dialogen mellan polisen och Nordiska motståndsrörelsen varit mycket god och att man från organisationens sida var lyhörd inför polisens uppmaningar om att inte uppträda på ett sådant sätt som skulle kunna uppfattas som lagbrott. Pettersson var inblandad i liknande uppmaningar under 1 maj i Falun där organisationen var tillmötesgående och tog bort en symbol från en banderoll som kunde uppfattas som hets mot folkgrupp. Pettersson menade att han inte hade fått några indikationer alls på att Nordiska motståndsrörelsen planerade att begå något lagbrott under demonstrationen i Göteborg.

Rättegången fortsätter på måndag. Då väntar några ytterligare förhör och sedan de första slutpläderingarna.


  • Publicerad:
    2019-10-01 23:05