Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Göteborgsrättegången dag 6 (del 1): Trött åklagare yrkar på fängelse

Av Redaktionen, 2019-10-07
redaktionen@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under Göteborgsrättegångens sjätte dag höll åklagar- och försvarssidan pläderingar. Åklagaren såg trött och uppgiven ut, men yrkade på fängelse för samtliga åtalade.

Åklagare Jonas ”Sleepy Joe” Martinsson. Foto: Nordfront.

Under måndagen började den långa Göteborgsrättegången komma till sitt slut, med slutpläderingar – eller pläderingar som det heter i Sverige – från både åklagarsidan och några av de 16 åtalades advokater.

Som brukligt inledde åklagare Jonas Martinsson att argumentera för sin sak. Det var en trött och till synes något uppgiven åklagare, som åberopade vittnen vars trovärdighet redan har plockats sönder av försvarsadvokater, bevis i form av filmer som uppenbart har fulklippts och saknar tidsangivelser och argument som redan avslöjats som rena falsarier.

— Det var ingen Ingblad direkt, kommenterar Fredrik Vejdeland och syftar på JK-åklagaren Fredrik Ingblad som såg till att Vejdeland 2015 fick fängelse för åsiktsbrott.

Under pläderingen kunde inte åklagare Martinsson precisera vad de åtalade har gjort som skulle vara hets mot folkgrupp, bara att alla har ”hetsat mot judar och invandrare”. Men det är inte bara de som åtalas för åsiktsbrott som har gjort sig skyldiga till brottslighet. Martinsson menar att samtliga som befunnit sig på platsen har haft ”uppsåt att sprida Nordiska motståndsrörelsens budskap” och därmed begå brott.

Deltagare i organisationen måste ”ta ansvar” för att de inte ”undvikit att ta sig till platsen” för att höra exempelvis Fredrik Vejdelands tal, menar åklagaren vidare. Att lyssna till ett budskap som en åklagare påstår är brottsligt är alltså brottsligt i sig, och ifall Martinsson får sin vilja igenom måste svenskar i framtiden kunna gissa sig till innehållet i tal som ännu inte har hållits innan man bestämmer sig för om man ska lyssna på det eller ej – åtminstone ifall man vill undvika att dömas för åsiktsbrott.

Trots att Säpos Ahn-Za Hagström under sitt vittnesmål under förra veckan tvingades backa från sitt påstående att Nordiska motståndsrörelsen förespråkar ”rasöverlägsenhet” väljer Martinsson också att påstå det i sin plädering – samtidigt som han hänvisar till just Hagströms vittnesmål.

LÄS ÄVEN: SÄPO i politiskt kamp mot Nordiska motståndsrörelsen

Han menar också att Motståndsrörelsen står för så kallad rasöverlägsenhet eftersom organisationen i det politiska programmet Vår väg lyfter fram positiva egenskaper hos de nordiska folken. Enligt Martinsson är detta ett bevis för att organisationen anser att andra folk saknar dessa, eller andra, positiva egenskaper vilket enligt åklagarens logik är hets mot folkgrupp(er).

LÄS ÄVEN: Ahn-Za Hagströms lögner

Även Tyrrunan i sig är ”hets mot folkgrupp” enligt den trötte åklagaren. Detta eftersom den blivit känd för hela världen tack vare Motståndsrörelsens verksamhet och därmed ses som en ”nazistsymbol”.

Han attackerar även Motståndsrörelsens yttrandefrihetsvänliga hållning och menar att det är ett bevis för kriminella intentioner.

— Att NMR vill ta bort lagen om hets mot folkgrupp bevisar att deras verksamhet handlar om att just hetsa!, dundrade Martinsson under pläderingen.

Att det ska ha skett ett våldsamt upplopp på platsen motiverar Martinsson i sin plädering med att man faktiskt hör poliser ropa ”backa” i de filmklipp som använts i bevisningen.

— Den här organisationen har som strategi att agera på gränsen för vad som är lagligt, hävdar Martinsson och hänvisar till Säpo och Ahn-Za Hagströms vittnesmål, trots att även hon medgav att det i sig inte är något fel med att känna till lagar och regler och hålla sig inom dem.

Trots uppgivenheten yrkade Martinsson på tre till fyra månaders fängelse för de som åtalas för våldsamt upplopp, samt tre månaders fängelse för de som endast åtalas för hets mot folkgrupp. Detta gäller även de åtalade som inte sedan tidigare är dömda, vilket får ses som uppseendeväckande.

På plats var också lögnpressen, som tidigare endast varit på rättegångens första dag för att sedan tiga ihjäl vad som hänt de övriga dagarna, med manipulerade filmklipp och starkt ifrågasatta vittnen.

Med anledningen av att denna artikeln om Göteborgsrättegångsdagens sjätte dag blev något lång har vi valt att dela upp den i två. Denna artikel innehållandes åklagarens plädering, och del 2 som innefattar försvarsadvokaternas pläderingar.


  • Publicerad:
    2019-10-07 15:42