Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Göteborgsrättegången dag 6 (del 2): “Kopplingen till Tredje riket lika konstruerad som åtalet”

Av Redaktionen, 2019-10-07
redaktionen@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Under Göteborgsrättegångens sjätte dag höll åklagar- och försvarssidan pläderingar. De från försvaret som hann med sina pläderingar yrkade på frigivande för samtliga som var åtalade för hets mot folkgrupp.

Med anledningen av att artikeln om Göteborgsrättegångsdagens sjätte dag blev något lång har vi valt att dela upp den i två. En artikel innehållandes åklagarens plädering, och denna artikel som innefattar försvarsadvokaternas pläderingar.

Under måndagen började den långa Göteborgsrättegången komma till sitt slut, med slutpläderingar – eller pläderingar som det heter i Sverige – från både åklagarsidan och tre av de 16 åtalades advokater. Dessutom höll Pär Öberg ett slutanförande.

Ridderstråle om bevisningen: ”Direkt vilseledande”

Under dagen fick några av de 16 försvarsadvokaterna hålla plädering. Först ut var Jimmy Anderssons advokat Carl Ridderstråle, som tidigare utmärkt sig i sin grillning av Säpo-analytikern Ahn-Za Hagström och genom att avslöja hur åklagarsidan manipulerat filmmaterial.

Ahn-Za Hagström fick det jobbigt med Ridderstråle. Foto: Nordfront.se

Ridderstråle ifrågasatte starkt åklagarens argumentation, bevis och arbetsmetoder. Enligt Ridderstråle kan det inte ens vara tal om något våldsamt upplopp eftersom polisen aldrig gav direktiv till demonstrationsdeltagarna att skingra sig.

Han påpekade även att det inför den 30 september i Göteborg hade samlats vänsterextremister från hela Norden – till och med från Tyskland – med det uttryckliga målet att fysiskt attackera Nordiska motståndsrörelsens demonstration. Därmed är det enligt Ridderstråle inte konstigt att organisationen förberett sig genom att använda kravallsköldar för att skydda demonstrationsdeltagarna, något som inte är kriminellt.

Vidare påpekade Ridderstråle att åklagarens påstående om att Jimmy Anderssons ord ”sköldbärare fram” är upprinnelsen till ett våldsamt upplopp ännu inte har bevisats. Därför har åklagaren emellanåt ändrat på sin argumentation och menat att Andersson ska dömas för att inte ha ”stoppat” det påstådda våldsamma upploppet – något som Ridderstråle påpekade inte är brottsligt.

— Det är inte ett oaktsamhetsbrott vi pratar om här, sade Ridderstråle vidare.

I det filmmaterial som åklagaren har använt för att försöka bevisa att Andersson inte bara deltog i ett våldsamt upplopp, utan också anförde det, ser man tydligt att tumultet inleds av att en polisman oprovocerat attackerar en aktivist i Motståndsrörelsen genom att ta strypgrepp på honom, påpekade Ridderstråle vidare. Han menar att det är tydligt att bråket därmed uppstår spontant som en reaktion på polisens agerande och därför helt saknar anförare.

— Filmmaterialet har sammanfogats på ett direkt vilseledande sätt, fortsatte Ridderstråle.

För rätten berättade han att han redan för ett år sedan påpekade detta genom att skicka ett PM till polisen där han begärde filmmaterial med riktiga tidsangivelser. Men åklagaren hade svarat med att något sådant ”inte var nödvändigt”.

Slutligen påpekade Ridderstråle att det finns ”en stor lucka” i åklagarens bevisning gällande hets mot folkgrupp. Åklagaren har inte visat några belägg för att Tyrrunan av allmänheten ”förknippas med Nazityskland”, han har inte ens brytt sig om att belägga det, menar Ridderstråle. Istället har åklagaren hänvisat till ett urklipp med en ”expert” som uttalar sig till stöd för åklagaren. ”Experten” har visat sig vara polisens egen jurist och Ridderstråle menar att det borde ha varit en historiker eller någon riktig sakkunnig istället.

”Kopplingen till Tredje riket lika konstruerat som hela åtalet”

Näst på tur var Pär Öbergs advokat Sargon de Basso. Om Ridderstråle valde att mestadels fokusera på våldsamt upplopp fokuserade De Basso istället på hets mot folkgrupp. Precis som under sakframställan höll De Basso en Powerpoint-demonstration där han kombinerade viktiga punkter med visuellt material.

Sargon De Basso och Morgården (försvarar Pär Öberg respektive Pär Sjögren)

De Basso inledde med att föra fram tre utgångspunkter:

1. Pär Öberg har samma grundlagsskyddade rättigheter som en icke-nationalsocialist.

2. Pär Öberg får liksom andra definiera sin egna politiska åskådning.

3. Åklagaren skall styrka att Pär Öberg haft uppsåt att begå den åtalade gärningen.

De Basso menade att om domstolen har dessa utgångspunkter så borde Pär Öberg och de övriga åtalade frikännas.

De Basso påpekade att Göteborgs polisschef Erik Nord hade uttalat till media att den mindre demonstration som hölls två veckor innan i Göteborg inte hade varit hets mot folkgrupp trots att den var i stort dett identisk till sitt utförande. Samma Tyrrunefanor, demonstranter som marscherade taktfast och liknande. Då var det enligt polischefen inte tal om några ”associationer” till Tredje riket. Då även JK friat Tyrrunan ännu en gång (vilket De Basso menade har skett vid ett stort antal tillfällen sedan 2007) var det ingen som trodde att demonstrationen den 30 september skulle utgöra hets mot folkgrupp. Därför saknas uppsåtet.

De Basso konstaterade även att trots alla poliser som var på plats den 30 september och allt filmmaterial som polisen haft tillhanda efter denna så har ingen polisman fått för sig att anmäla demonstranter för hets mot folkgrupp. Istället har anmälan kommit från en politisk intresseförening vid namn ”Civil Rights Defenders” vilket skedde den 12 oktober.

— Kopplingarna mellan Tyrrunan och Tredje riket har skapats av den medierapportering som ifrågasatt nuvarande rättstillämpning om att Tyrrunan inte är Hets mot folkgrupp.

De Basso fortsatte sedan med att hänvisa till flera domar som klart motsäger det som åklagaren förde fram under sin plädering. De Basso går igenom hur JK friat Tyrrunan vid ett antal tillfällen men också hur samma myndighet uttalat i en utredning att endast en koppling till den nationalsocialistiska rörelsen inte räcker för att användandet av en symbol ska bedömas som olaglig. En dom från Nedre Norrlands hovrätt fastslår även att Tyrrunans koppling till den nationalsocialistiska rörelsen inte är känd. Slutligen tar han upp två domar från Ungern där Europadomstolen friat åtalade för brott då de haft symboler som anses som ”misshagliga”. Europadomstolens bedömning var att man måste vara mycket restriktiv när man inskränker yttrandefriheten.

— Ingrepp i yttrandefriheten får endast ske med stor restriktion enligt grundlagen, Europadomstolen, svensk praxis och svensk rättstillämpning, konstaterade De Basso efter att han hållit en grundlig genomgång om hur lagen ser ut och tillämpas.

De Basso ifrågasätter slutligen åklagarens påstående att Motståndsrörelsens bruk av Tyrrunan ska ses som olagligt för att Motståndsrörelsen genom sin verksamhet gjort den känd som en ”nazistsymbol”. De Basso menade att allmänheten i regel inte betraktar den som en ”nazistsymbol” och får ”associationer till Tredje riket” utan att det, i så fall, är en tolkning som massmedia konstruerat. ”Det är inte så en rättstillämpning går till” säger De Basso.

Öberg: ”Ska vi på allvar leva i ett land där vi inte får demonstrera?”

De Bassos klient Pär Öberg höll under dagen ett kortare, men inte mindre viktigt, anförande än han gjorde under förvarets sakframställningar. Öberg kunde med sin mångåriga insyn i Nordiska motståndsrörelsen konstatera att åklagarens version är helt felaktig och bygger på subjektiva bedömningar. Öberg förklarade att ”våra åsikter är inte misshagliga” om man verkligen sätter sig in i vad vi står för och att det är massmedia som stigmatiserat vårt budskap. Öberg konstaterade sedan att Nordiska motståndsrörelsen inte är en kriminell organisation (varken juridiskt sett eller på något diffust sätt som åklagaren vill få det till). Sedan vände han sig direkt till rätten.

— Jag förstår att ni har ett socialt tryck på er, men ni måste titta på hela fallet och döma rättvist. Ska vi på allvar leva i ett land där vi inte får demonstrera?

Pär Öberg, Pär Sjögren och Jimmy Andersson

”Åklagarens bevisning anmärkningsvärt svag”

Sist ut för dagen var Pär Sjögrens advokat Carl-Oscar Morgården. Han inledde med att det måste finnas utrymme för saklig kritik i debatten och att Nordiska motståndsrörelsen hållit sig inom ramarna för vad som är lagligt. Åklagaren hade varit mycket oklart när han han skulle bevisa att det varit ett ”entydigt budskap” och Morgården framhölls att åklagarens bevisföring gällande Tyrrunan som ”anmärkningsvärt svag”.

Även Morgården menade på att Tyrrunans koppling till ”Tredje riket och rashat” inte är känt för allmänheten. Han illustrerade det genom att visa upp symbolerna som Försäkringskassan och processorföretaget AMD använder sig av. Om Tyrrunan hade varit en ”känd nazistsymbol” för allmänheten hade dessa valt en annan symbol. Morgården konstaterade även att Nordiska motståndsrörelsens Tyrruna har helt annan design än de som användes i Tredje riket.

Även Morgården hänvisade till den friande domen i Nedre Norrlands hovrätt. Där anmäldes Tyrrunan tillsammans med en bild på Hitler och budskap som ”Refugees Not Welcome!” och ”Stoppa invasionen!”. Hovrätten menade i domen att ”Tyrrunan varken var för sig eller i sammanhanget utgjorde hets mot folkgrupp”.

Under morgondagen fortsätter försvaret sina pläderingar.


  • Publicerad:
    2019-10-07 17:20