Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Göteborgsrättegången dag 2: Försvaret höll sakframställningar

Av Redaktionen, 2019-09-25
redaktionen@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Idag hölls den andra rättegångsdagen i skandalrättegången i Göteborg, där en åklagare mot rådande praxis kollektivt försöker döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp.

Åklagare Jonas Martinsson. Foto: Nordfront.se

Idag fortsatte rättegången mot 16 personer som deltog i Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017.

Under gårdagen rapporterade Nordfront om att åklagaren, Jonas Martinsson, direkt sattes under press av försvaret. Dels genom ett avvisningsyrkande från flera av advokaterna för de delar av åtalet som berör tryckta föremål, då dessa egentligen bör ligga på JK:s bord och JK redan friat såväl plakaten som användes under demonstrationen som själva tyrrunan. Dels genom att Jimmy Anderssons advokat, Carl Ridderstråle, lyckades få åklagaren att ta tillbaka en del av sin bevisning mot sin klient.

Idag var det dags för Ridderstråle att än en gång sätta åklagarens metoder under lupp. Ridderstråle kunde genom eget filmmaterial, men också åklagarens egna material från andra vinklar, visa att den film som åklagaren visat upp och som redigerats av Polisregion Väst är fulklippt. Advokaten kunde med hjälp av filmmaterialet visa att Jimmy Andersson inte alls anstiftade till våldsamt upplopp vid ett aktuellt tillfälle, som åklagaren påstår, utan att Jimmy Andersson kom in i situationen efter att tumultet börjat. Avslöjandet skapade en pinsam situation för åklagaren som gjorde sitt bästa för att försöka bortförklara bildmanipuleringen.

I övrigt höll alla försvarsadvokater sina sakframställningar. Pär Öbergs advokat Sargon De Basso inledde med sin sakframställan och han utförde det så bra att de flesta advokaterna valde att ta rygg på honom med några egna tillägg.

Sargon De Basso och Carl-Oskar Morgården (försvarar Pär Öberg respektive Pär Sjögren) höll båda bra sakframställningar. Foto: Nordfront.se

De Basso höll ett mycket strukturerat och pedagogiskt upplagt Powerpoint-föredrag där han punkt för punkt bemötte åklagarens påståenden. De Basso kunde bland annat visa hur Tyrrunan använts historiskt, att JK friat Nordiska motståndsrörelsens bruk av den och att Högsta Domstolen uttryckt att en symbol otvetydigt ska ge en koppling till en viss åsiktsyttring för att utgöra hets mot folkgrupp.

De Basso menade att de åtalade har rätten att själva definiera sin egen åsikt och läste därefter från Nordiska motståndsrörelsen politiska program som visar att organisationen inte alls har som mål att ”förtrycka och sprida missaktning mot andra raser än den nordiska”, såsom åklagaren påstår. Enligt De Basso kan Nordiska motståndsrörelsens program fungera som ett relevant dokument medan diverse historier rörande det nationalsocialistiska Tyskland är irrelevant för målet. De Basso ifrågasatte även åklagarens ”cherry picking” när det kommer till att välja ut vissa delar från det nationalsocialistiska Tyskland och kräva ansvar för detta från de åtalade. Ordet ”cherry picking” förekom sedan i några av de andra advokaternas sakframställningar.

Pär Sjögren, Pär Öberg och Fredrik Vejdeland diskuterar strategier. Foto: Nordfront.se

Efter detta var det dags för det första vittnesförhöret där Pär Öberg fick svara på åklagarens frågor. Öberg inledde med en ganska lång presentation där han redogjorde för alla juridiska turer kring demonstrationen. Han passade även på att förklara att Nordiska motståndsrörelsen valde Tyrrunan för att det är en symbol med nordiska rötter och att den runan representerar sådant som organisationen står för, såsom kamp och seger. Öberg var med att ta fram logotypen och kunde redogöra för hur diskussionerna gick. Öberg förklarade också att det inte alls stämmer att Nordiska motståndsrörelsen vill ”förtrycka” andra raser utan att det ideala är att alla raser hålls åtskilda, men att man naturligtvis kan samarbeta med främmande nationer.

När åklagaren sedan fick ställa frågor hade Öberg redan besvarat de allra flesta av dem. Åklagaren försökte ideligen göra kopplingar till Tredje riket och ägna sig åt ”cherry picking”, dock utan framgång då Öberg inte ville diskutera påståenden om det nationalsocialistiska Tyskland.

Under morgondagen fortsätter vittnesförhören. Först ut är Fredrik Vejdeland.

Polisman gör ”Hell Seger”-tecken – på Churchill-vis. Just den segerhälsningen är förmodligen laglig. Foto: Nordfront.se


  • Publicerad:
    2019-09-25 22:00