INRIKES. SD har föreslagit flera åtgärder som kommer att föra Sverige ännu närmare en polisstat.

Sverigedemokraterna (SD) vill ha fler poliser samt ökade befogenheter för polismakten. Bland annat vill partiet ta bort tillståndsplikten för bevakningskameror, inkludera kroppskameror som en del av de patrullerande polisernas standardutrustning samt införa en förlängd polisarrest.

— Vi måste också utreda möjligheten att ge polisen befogenhet att använda sig av brottsprovokation, säger partiets rättspolitiske talesperson Adam Marttinen.

SD vill också utrusta polisen med vattenkanoner och tårgas för att vid ”upploppssituationer” kunna skingra folkmassor.

— I dag backar polisen ut ur områden där upploppsstämning råder. Polisens förmåga att hantera svåra situationer i utsatta områden måste bli starkare för att stärka tryggheten i hela Sverige, menar Adam Marttinen.

SD vill dessutom att kraven för att använda så kallade hemliga tvångsmedel ska sänkas och att en särskild brottsrubricering för våld blålljuspersonal ska inrättas med ett minimistraff på fyra års fängelse.

Källa:
SD vill ge polisen utökade befogenheter


  • Publicerad:
    2018-05-23 19:20