SDU. I helgen antog Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) under sin förbundskongress ett nytt idéprogram som skiljer sig från moderpartiets socialkonservativa riktlinjer. Detta har gjort att flera i partitoppen nu rasar mot ungdomsförbundet.

SDU med ordföranden Gustav Kasselstrand i spetsen har tidigare varit i blåsväder med moderpartiet eftersom ungdomsförbundet har en pro-palestinsk hållning. Kasselstrand har också kritiserat moderpartiets massuteslutningar av radikalare medlemmar. Nu blåser nya oroliga vindar mellan de båda efter att SDU antagit ett nytt idéprogram, utan att i det nämna något om att de skulle vara socialkonservativa.

Mattias Karlsson, som är vice gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, menar att SDU:s idéprogram är otydligt och inte på något vis stänger ute bland annat nationalister ur ungdomsförbundet. ”På vilken grund skall SDU kunna stänga ute rasister/etnonationalister, nyliberaler etc? Vilka skrivningar i Principprogrammet skall man hänvisa till? Om du är representativ för kongressmajoriteten i dessa avseenden så är detta ett intellektuellt och ideologiskt haveri”, skriver han och pekar troligen på att man inte följer moderpartiets trend med uteslutningar av ”radikala” medlemmar.

Det är även Mattias Karlsson som inlett den hätska diskussionen på Facebook. I ett inlägg skriver han att han kräver svar på varför SDU inte viker sig för moderpartiet: ”Någon av SDU:s kongressdeltagare som har lust att redogöra för tankegångarna bakom beslutet att anta ett principprogram där socialkonservatismen inte nämns och där en närmare definition av förbundets syn på svenskhet/nationstillhörighet saknas? Är genuint nyfiken.”

Riksdagsledamoten Richard Jomshof deltar även han i diskussionen och går så långt som att vilja bryta banden helt med ungdomsförbundet: ”Om SDU ska vara vårt ungdomsförbund ska de bekänna sig till moderpartiets grundläggande principer. Om inte, ska de inte vara vårt ungdomsförbund.”

I ett annat inlägg fortsätter Jomshof med sin kritik mot SDU: ”Jag tolkar SDU-programmet som att man inte ställer upp på SD:s grundläggande principer. Och då har vi ett stort problem. Jag kan ha fel, naturligtvis.”

Gustav Kasselstrand själv menar dock att kritiken är ogrundad och att idéprogrammet inte är en markering mot moderpartiet: ”Att detta program skulle vara någon form av markering eller inte dela moderpartiets grundläggande värderingar är total humbug, illvilliga påståenden som det inte finns något belägg för och som saknar all verklighetsförankring.”

Källa:
SD-toppar ifrågasätter SDU:s värdegrund


  • Publicerad:
    2013-09-10 21:00