SVERIGE. Sprickan mellan Sverigedemokraterna och ungdomsförbundet SDU blir allt djupare. Nu föreslår partiledningen att SDU blir av med sin automatiska rösträtt och inflytande i partistyrelsen.

Björn Söder i mitten.

Björn Söder i mitten.

Partisekreteraren Björn Söder har skickat ett internt dokument, som av okänd anledning hamnat hos svenskfientliga Expo, med ett förslag om stadgeändringar som ska presenteras på landsdagarna. I stadgarna ska man likställa sina förbund och knyta dem närmare partiet. I förslaget står enligt Expo följande: ”Partiet ges också rätten att fastställa stadgar för de organisationerna, vilket borde ses som naturligt då organisationerna ingår i partiet.”

Förslaget innebär också att SDU förlorar sin rösträtt i partistyrelsen, automatiska rösträtt på samtliga nivåer i partiet och att man inte längre har möjlighet att välja egen ordförande.

SDU med ordföranden Gustav Kasselstrand i spetsen har tidigare varit i blåsväder med moderpartiet eftersom ungdomsförbundet har en pro-palestinsk hållning. Kasselstrand har också kritiserat moderpartiets massuteslutningar av radikalare medlemmar och moderpartiet kritiserade nyligen öppet sitt ungdomsförbund för att ha antagit ett nytt idéprogram, utan att i det nämna något om att de skulle vara socialkonservativa.

Källa:
SD vill vingklippa ungdomsförbundet


  • Publicerad:
    2013-10-12 22:18