INRIKES. Festivalsommaren 2016 har präglats av sexuella ofredanden och våldtäkter. Samtidigt råder det semestertider hos polisen och psykologmottagningarna, vilket gör att det nu tar längre tid att utreda brotten samt längre kötider för de som söker hjälp hos psykolog efter ett övergrepp.

Grunadaren av “Föreningen Tillsammans”, Emma Blomdahl.

Grunadaren av “Föreningen Tillsammans”, Emma Blomdahl.

Festivalsommaren 2016 lär nog mest bli ihågkommen som våldtäktssommaren 2016. Att utreda alla de sexualbrott som har begåtts under sommaren har tagit längre tid än vanligt eftersom det råder semestertider just nu. På många håll i Sverige har ungefär halva polisstyrkan semester. Likaså på de psykiatriska mottagningarna runtom i landet. Långa kötider har gjort det svårt för många som önskat träffa en psykolog, efter att ha blivit utsatt för sexualbrott.

— Ja, det är ju en ekvation som inte går ihop fullt ut. Men enligt semesterlagen har alla rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande sommarledighet under juni, juli och augusti. Tyvärr så sammanfaller det med de här stora evenemangen som drivs under sommaren, säger Lars Eriksson på Polisen i Västmanland.

Emma Blomdahl är grundare av ”Föreningen Tillsammans”, vilken arbetar mot sexuellt våld men även med att förändra vad de kallar för “de rådande strukturer och normer som finns.”

Blomdahl menar att det kan få allvarliga konsekvenser om inte den drabbade får den hjälp som behövs och att polisutredningen drar ut på tiden.

— Det kan få väldigt tragiska konsekvenser, dels kanske att man upplever sig som en börda, och att man därför drar sig för att söka hjälp. Man försöker men man får höra att ”det är sommar, det är många som har semester, kan du vänta lite?” och att man då kanske börjar ifrågasätta och tänka att ”jag kanske inte behöver hjälp om det ska vara såhär jobbigt”, säger Blomdahl.

“Föreningen Tillsammans” verkar vid en närmre granskning att vara just vad namnet antyder. Ytterligare en vänstervriden organisation som arbetar med sexuella övergrepp, som samtidigt väljer att blunda för den verkliga problematiken, nämligen att merparten av gärningsmännen är rasfrämligar vid den här typen av brottslighet.

Föreningen är ute och föreläser på skolor, företag, myndigheter och organisationer. I föreläsningarna har de lagt fokus på att förebygga samt krossa fördomar och stereotyper kring vilka som begår övergrepp, vilket enligt dem själva skapar förståelse för problematikens omfång.

Källor:

Föreningen tillsammans
Semestertider kan göra det svårt att få hjälp efter ett övergrepp


  • Publicerad:
    2016-08-01 17:30