Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Skulle stoppa Motståndsrörelsen i Göteborg – nu döms antifascisten för tortyrmord

Av Redaktionen, 2018-12-19
redaktionen@nordfront.se

ANTIFASCISM. Immanuel Etcheverry Malan (19980510-2879) var en av elva personer som för ett år sedan dömdes för brott i samband med motdemonstrationer under Nordiska motståndsrörelsens Göteborgsdemonstration. Nu har han även dömts för ett rån- och tortyrmord i Uddevalla.

Immanuel Etcheverry Malan (19980510-2879) hjälpte en terrortränad somalier att ladda en stenslunga under Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg förra året. Tillsammans med en antifascistisk kamrat är han nu en av fyra som döms för ett brutalt tortyrmord.

Det var i början av december som 36-årige Magnus Natschki försvann spårlöst och eftersöktes av bland annat Missing People. Hans döda kropp upptäcktes nästan två månader senare vid ett skogsområde strax norr om Uddevalla. Upptäckten skedde efter att den 22-årige Felix Rosell Nyberg (19960329-0330) erkänt för tysk polis att han deltagit i mordet på Natschki, som han också var inneboende hos. Nyberg hade omhändertagits av polisen i tyska Flensburg efter att ha kastat sig ur en bil under pågående färd, varpå allmänheten tillkallat ambulans.

Natschki var öppet homosexuell och homolobbyist, vilket bland annat hans Facebook vittnar om. På bland annat Flashback spekulerades det inledningsvis därför kring att hans läggning kan ha legat bakom hans död. Men i själva verket tycks det handla om en grupp förvirrade narkomaners rånförsök som spårat ut, där minst två tidigare dömda vänsterextremister deltog.

Dessa två personer återfinns bland de elva som dömdes i samband med att de försökte ”stoppa” Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september förra året: Immanuel Etcheverry Malan (19980510-2879) döms för mord, människorov och rån till 12 års fängelse efter att ha filmat mordet och instruerat Felix Rosell Nyberg att mörda Natschki med en yxa. I Göteborg assisterade han bland annat den terrortränade somaliske stenslungaren under ett våldsamt upplopp som enligt polisen leddes av en rasfrämmande våldtäktsman.

Ur polisens förundersökning rörande motdemonstranterna i Göteborg 2017. Klicka för större bild.

Tobias von Borstel (19981002-8218) dömdes efter Göteborgsdemonstrationen efter att ha kastat sten mot polisen. Han döms nu för människorov, rån, rattfylleri och ringa narkotikabrott till 2 år och 10 månaders fängelse. von Borstel var enligt tingsrätten inte närvarande när Natschki mördades, men deltog i planeringen och genomförandet av kidnappningen.

Ur polisens förundersökning rörande motdemonstranterna i Göteborg 2017. Klicka för större bild.

De båda vänsterextrema narkomanerna är uppväxta tillsammans i den invandrartäta Göteborgsstadsdelen Angered, och intog båda narkotika under händelseförloppet. Det är oklart huruvida dessa har några kopplingar till exempelvis AFA – en organisation där det förvisso finns så kallade straight edges men där det även finns mer drogliberala grupperingar och som dessutom aktivt försökt rekrytera medlemmar i invandrartäta områden.

Erkännandet avslöjade antifascisterna
Enligt Felix Rosell Nybergs berättelse om händelsen – vilken ligger som grund till såväl åklagarens gärningsbeskrivning som tingsrättens bedömning – började det hela morgonen den 6 december 2017 – dagen efter Malan och von Borstel haft sin rättegång om händelserna i Göteborg. Nyberg berättar att han var på väg till skolan när det ringde på dörren. Utanför befann sig förutom Malan och von Borstel en man vid namn Peter Wutthipoom Ahlberg (19840201-0790). Dessa tre herrar påstod att Magnus Natschki antastat barnen till en kvinnlig bekant till Ahlberg, och att han därmed skulle ”böta” till dem.

Kvinnan i fråga har under rättegången vittnat om att Natschki aldrig såvitt hon vet har gjort något mot hennes barn.

Det kom olika besked kring hur mycket han skulle behöva betala, alltifrån 120 000 kronor till 1 miljon kronor. För att förmå Natschki att betala misshandlades han, samtidigt som han drogades med mediciner och alkohol.

Antifascisterna Immanuel Etcheverry Malan och Tobias von Borstel tillsammans med Felix Nyberg fastnar på övervakningskamera på Lidl i Angered samma dag som Magnus Natschki mördas. Foto: Polisen. Klicka för större bild.

Så småningom åkte man tillsammans till en kolonistuga där en man, som senare kom att frikännas för ansvar i kidnappningen, och mordet väntade. I kolonistugan fortsatte den utdragna och tortyrliknande misshandeln.

Natschki ska bland annat ha misshandlats blodig med en kofot och i domen står att Nyberg berättar att han vid det läget hamnat ”på autopilot” och att ”när Peter Ahlberg slog Magnus Natschki med kofoten gick han in i ett robotliknande tillstånd”.

Trots att Nyberg inte kände de övriga sedan tidigare och trots att han inte hade något otalt med Natschki drogs han allt mer med in i brottet och kom bland annat att hyra en bil åt medgärningsmännen. Vid ett tillfälle under den utdragna misshandeln som föranledde mordet var han ensam med personalen på biluthyrningsfirman, men valde likväl inte att be om hjälp.

— Jag gick på nåt sätt på autopilot, förklarade han sig i polisförhör.

Av någon anledning ska Nyberg också ha ”torkat rent Natschkis anus” på order av Peter Ahlberg – detta när Natschki låg blodig och medvetslös på golvet.

Rasfrämlingen Peter Wutthipoom Ahlberg (840201-0790) tycks ha varit drivande i det brutala tortyrmordet på Magnus Natschkis. Han var dock inte närvarande när de dödande slagen utdelades. Foto: Polisen.

Starkt påverkad av droger ska Peter Ahlberg dessutom ha försökt att genomföra något som liknar en maffia-initieringsritual med Nyberg, då han förmått Nyberg att skära sig i handen och sedan tänt eld på ett spelkort med hans blod på. Ahlberg – som både med tanke på sitt utseende och andranamn Wutthipoom verkar vara hel- eller halvthailändare – ska också ha ”skrutit” över att han har kontakter med italienska maffian och att han arbetat åt dem under en tid i Italien – något han dock förnekar när han förhörs under rättegången.

På order av Peter Ahlberg begav sig så småningom Immanuel Etcheverry Malan och Felix Rosell Nyberg iväg med Magnus Natschki långt ut i skogen utanför Uddevalla där Malan först misshandlade Natschki tills han återigen var halvt medvetslös. Sedan instruerade han Nyberg att hugga ihjäl sin rumskamrat med en yxa – allt medan han själv skrattandes filmade mordet.

— Fortsätt, fortsätt…du måste fortsätta fortsätt…fortsätt…fortsätt han sover han sover..jag hör hur han snarkar…ser du han andas…mannen ge han en ärlig död…fuckin hell gör det smärtfritt, hörs Malan instruera Nyberg i filmklippet som har säkrats av polisen.

Genom att använda Natschkis mobila bank-id och bankkort lyckades gärningsmännen sammanlagt råna honom på 29 000 kronor under processen – samt en större summa pengar som man lånat i Natschkis namn, men som man aldrig kom över.

Fyra döms – en frias
Efter mordet begav sig Ahlberg, Malan och Nyberg iväg på en resa mot kontinenten – som enligt Nyberg inte var frivillig från hans sida. Meda han sov i baksätet ska han ha hört Ahlberg och Malan prata om hur även han skulle mördas, varför han i tyska Flensburg slutligen hoppade ur bilen i farten och omhändertogs av tysk polis.

Förutom Malan och von Borstel döms Peter Ahlberg för grov misshandel, människorov, rån, bedrägeri, ringa narkotikabrott och bidragsbrott till fängelse i 6 år.

Enligt den berättelse som Nyberg har lämnat – och som anses trovärdig av domstolen – stod Ahlberg högst i hierarkin och beordrade de andra, även att utföra själva mordet. Att mordet ska ha skett på uppdrag av Ahlberg kan dock inte styrkas av övrigt bevisning.

Mannen som äger kolonistugan frikänns för de åtalspunkter som rör hans inblandning i kidnappningen och mordet på Natschki (medhjälp till olaga frihetsberövande och skyddande av brottsling, grovt brott) men döms för ringa narkotikabrott och grov smuggling till 6 månaders fängelse.

Fyra män döms för inblandning i mordet på Magnus Natschki. Från vänster: Felix Rosell Nyberg (mord), Immanuel Etcheverry Malan (mord, människorov och rån), Peter Wutthipoom Ahlberg (grov misshandel, människorov, rån) och Tobias von Borstel (Människorov och rån). Foto: Polisen. Klicka för större.

Felix Rosell Nyberg hävdar att han var i stor nöd och fruktan för sitt liv och därmed inte ska hållas ansvarig för att ha utdelat de dödande huggen mot Natschki. Inför rätten har även två psykologiexperter vittnat om att Nybergs fria vilja kuvats av de händelser som föranledde mordet och att han därmed ”svårligen [kan] betraktas som ansvarig för gärningen”.

Tingsrätten bedömer att Nyberg förvisso befunnit sig i en nödsituation, men att mordet på Natschki inte kan rättfärdigas av detta:

Tingsrätten anser därmed att Felix Rosell Nyberg har befunnit sig i en sådan nödliknande situation som omfattas av bestämmelsen i 24 kap. 4 brottsbalken, vilket innebär att gärningen är brottslig endast om den är oförsvarlig.

Kravet på att nödhandlingen ska vara försvarlig innebär att den ska vara påkallad av ett intresse av betydligt större vikt än det som offras genom handlingen samt att den ska vara nödvändig för att tillgodose det förstnämnda intresset. Följaktligen är det aldrig tillåtet att på grund av nöd beröva en annan person livet (Petter Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, andra upplagan, 2013, s. 224). Mot den bakgrunden anser tingsrätten att Felix Rosell Nybergs handling inte har varit försvarlig, varför han inte kan fritas från ansvar enligt bestämmelsen om nöd.

Den tekniska bevisningen som lagts fram av åklagaren stöder alltså i stort Felix Rosell Nybergs berättelse, där det starkaste förstås är filmen från en beslagtagen mobil där man ser hur Nyberg hugger ihjäl Natschki med en yxa, ivrigt påhejad av Malans röst. Förutom diverse blodspår, övervakningsbilder och annat har man också en dator som man konstaterat tillhör Peter Ahlberg, där man har funnit sökningar på begrepp som ”utpressning tvinga ta lån hur överför”. Dessutom har man kunnat styrka att Malan använt Natschkis bankkort.

Förutom Felix Rosell Nyberg som medgav gärningen men förnekat ansvar har samtliga övriga dömda förnekat all inblandning i kidnappningen och mordet.

Källor:
Uddevalla tingsrätt – Dom 2018-12-19, Mål nr: B 3258-17
Förundersökningsprotokoll – Åtalnr. AM-159792-17


  • Publicerad:
    2018-12-19 16:40