INRIKES. En ny statlig utredning föreslår att man ska effektivisera rättssystemet ytterligare. Man ska bland annat kunna dömas i sin frånvaro och landets hovrätter ska få möjlighet att neka prövning även när tingsrätten har dömt ut långa fängelsestraff.

Utöver detta vill man även att åklagarna ska ange vilket straff de yrkar på i ett tidigare skede än vad som gäller idag och att rätten sedan ska vara bunden av yrkandet.

Justitieminister Beatrice Ask uppger att hon är nöjd med många av de framlagda förslagen i utredningen. Hon uppger sig även vara nöjd med att rättegångar ska kunna genomföras utan den misstänkte närvarande. Detta är ett mycket kontroversiellt förslag.

Källa:
Åtalad som uteblir ska kunna dömas


  • Publicerad:
    2013-04-05 12:16