POLITIK I en rapport, skriven av den socialdemokratiske riksdagsmannen Lawen Redar, pekas rädslan för att låta som SD ut som huvudorsaken till att svensk migrationspolitik havererat. Rapporten slår fast att en bred politisk uppgörelse kring migrationspolitiken behöver göras för att hålla Sverigedemokraterna utanför.

En intern rapport från Socialdemokraterna, som Aftonbladet tagit del av, har avslöjat betydande misslyckanden inom partiets invandringspolitik, där rädsla för kopplingar till Sverigedemokraterna spelat en avgörande roll, enligt författaren Lawen Redar (S).

Rapporten betonar problem som försämrad status för det svenska språket och accelererande segregation, samtidigt som den uppmanar till djup självkritik för att inte ha mött invandrares verkliga behov under partiets regeringstid.

Redar understryker i rapporten det allvarliga problemet med förlusten av det svenska språkets ställning, vilket påverkar invandrare som, trots lång vistelse, har begränsad svenska kunskaper. Dessutom belyses den ökande segregationen och rapporten poängterar behovet av att ta itu med dessa utmaningar genom en omfattande och medveten integrationspolitik.

Rapporten kritiserar även Sverigedemokraternas invandringspolitik och påstår att deras agerande utmanar internationella konventioner och ökar hoten mot Sverige genom att sudda ut gränsen mellan islamister och svenska muslimer.

Slutligen framhåller Redar att framtida migrations- och integrationspolitik måste förhandlar med partier både höger och vänster om partiet. Precis som man gjorde i ”Decemberöverenskommelsen” och ”Januariavtalet”, två avtal inom 7-klövern som träffades för att hålla SD utanför makten. En andra del av rapporten, innehållande konkreta politiska förslag, förväntas presenteras nästa vår.