Till skillnad från SD är Motståndsrörelsen en revolutionär nationalsocialistisk organisation. I denna artikel av Klas Lund nämns några av de saker som skiljer oss från Sverigedemokraterna och andra nationellt sinnade grupper.

Det är nu ett år sedan SD valdes in i Riksdagen – främst som en reaktion på den massinvandring som översköljt vårt land i decennier. Sent omsider har således ett segment av befolkningen vaknat inför problematiken, men då endast delvis och resultatet av detta blev en röst i en låda på ett i grunden urvattnat, populistparti.

Med tanke på situationen i Sverige råder det väl inget tvivel om att SD torde fortsätta att växa – så länge systemet vi lever i förblir stabilt. Detta eftersom fler och fler människor kommer att reagera mot ett alltmer dysfunktionellt mångkulturellt samhälle. SD kommer för dessa människor vara det första och lättaste alternativet. Partiet kommer att tilltala alla de människor som vill ha någon form av förändring men som inte ifrågasätter själva systemets grundvalar.

SD utgör en reaktion hos människor som tror på systemet och som har en önskan att till viss del reformera samhället. De sätter inte in massinvandring och annat i ett helhetsperspektiv – de inser inte att det som sker är direkta konsekvenser av det nuvarande systemet – och de känner inte till, eller låtsas inte om att vissa grundläggande faktorer, som på ett avgörande sätt påverkar utvecklingen, existerar. Varav två av de viktigare är sionismens roll i sammanhanget och rasfrågan.

SD:s politik är ett försök att stävja den destruktiva utvecklingen utan att för den delen rucka på det nuvarande systemet och samhällets grundläggande form. Man tänker sig att det nuvarande systemet hade varit godtagbart med en mer ansvarsfull politik. I stora drag innebär detta minskad invandring av utomeuropeiska invandrare, mer moral och etik i samhället, mer poliser, hårdare straff, starkare försvar, mindre u-hjälp, starkare stöd till det svenska kulturlivet osv.

De vill alltså behålla det nuvarande politiska systemet. För en nationalsocialist är detta en rakt igenom reaktionär politik. I grund och botten är budskapet: Låt oss få behålla våra röda stugor och ge oss social och ekonomisk trygghet så ska vi fortsätta att inte låtsas om att vi styrs av sionistiska mediamoguler och bankirer!

Vill man åstadkomma något här och nu, och är beredd till stora eftergifter (som den om judisk makt) och inte är intresserad av några mer genomgripande samhällsförändringar, då är det logiskt att stödja SD. Är man mindre beredd att gå med på eftergifter, men ändå vill försöka nå någon form av teoretiskt möjligt politiskt genombrott under nuvarande omständigheter, måste man ändå försöka vara ”mainstream”. Då är alternativet något av de nationalistiska partierna. Man inlemmar sig då i den förhärskande politiska kulturen och ser till att uppträda på ett sätt som folk i samhället är vana att se politik gestalta sig. Man aktar sig naturligtvis för att bete sig på ett sätt som inte tilltalar medelklassens uppfattning om vad som är taktfullt och respektabelt. Man talar inte om revolution eller radikala förändringar. Man försöker vara populistisk och anpassa sitt budskap till rådande tidsanda och stämningar.

Motståndsrörelsen är en revolutionär nationalsocialistisk organisation, detta skiljer oss från SD och de andra nationella partierna/organisationerna. I grund och botten innebär detta att vi kämpar för att skapa ett helt nytt samhälle. Vi anser att systemet i sig är fullständigt urartat på de flesta områden, rasligt, kulturellt och ekonomiskt. Vi förkastar därför hela detta system och vi tror inte på dess möjlighet till överlevnad på lång sikt.

Världen genomgår nu stora förändringar och den kapitalistiska ekonomin visar tecken på tilltagande instabilitet. Trots detta är ekonomin fortfarande tillräckligt bra för att vi i Europa ska kunna leva gott. I det långa loppet tornar de mörka molnen ihop sig allt tätare. Allt för många negativa faktorer finns att ta med i beräkningen: Peak Oil, miljöförstöring, överbefolkning m.m. för att någon med öppna ögon ska kunna känna sig trygg. Förr eller senare kommer det nuvarande systemet utsättas för stora påfrestningar och då kommer det hastigt att bli mycket sämre.

Vi anser att kapitalismen, och därmed det nuvarande systemet, står nära sitt fall och vi vill inte förlänga dess existens genom att vara en del av reaktionen, utan vi vill istället bygga något helt nytt på systemets ruiner; ett nationalsocialistiskt samhälle i samklang med naturen.

Vi har insett att ett fullständigt systemskifte är absolut nödvändigt och att det inte är någon mening att försöka stötta upp ett samhällsbygge som är genomruttet. Självklart ska vi behålla ”tomten” och även försöka behålla ”husgrunden” – landet, folket och de sunda delarna av kulturen – men resten bör rivas och byggas om efter nya ideal och framtidsmål.

Vi är naturligtvis medvetna om att det kommer bli mycket svårt att övertyga människorna under nuvarande omständigheter. Folket har det fortfarande bra ställt och är ännu inte redo att stödja något som betraktas som allt för kontroversiellt. De flesta kommer ännu en tid att rösta efter plånboken före allt annat. Vi vet att de flesta människorna först kommer att välja de mer systembesläktade alternativen och att de kommer att vända sig till Motståndsrörelsen först som ett sista alternativ efter att de prövat andra vägar.

Under denna fas av kampen måste vi så fröna för att senare kunna skörda. Vi måste göra oss kända som en kompromisslös kraft som står i diametral motsats till systemet. Vi måste förbereda folket genom att redan nu sprida det nationalsocialistiska budskapet. Vi måste proklamera vår vision om ett fritt och enat Norden och rikta ständig kritik mot det nuvarande systemet. Sakta men säkert måste vi bygga upp en välorganiserad revolutionär bas och hela tiden försöka expandera där vi kan så att vi har ett optimalt utgångsläge när tiden är inne.

Du som läser detta – och som är nationellt sinnad – borde fundera igenom detta ordentligt. Det är viktigt att även du väljer väg. Stödjer du detta system, tror du att det kommer att bestå, vill du att det ska bestå? Om du anser det då är inte Motståndsrörelsen något för dig. Skillnaden mellan oss och de andra är att vi inte ser begränsningarna i nuet utan möjligheterna i framtiden. Vi är inte rädda för skymningen utan inser att den kommer att leda till en ny gryning. Vi ser inte tidsandan och nuvarande stämningar som något absolut, utan är medvetna om att saker och ting kan, kommer och måste förändras. Vi tänker agera konsekvent och revolutionärt och vi hoppas att även du kommer att besluta dig för att stödja oss på det sätt du kan.


  • Publicerad:
    2011-10-10 00:00