Dagens datum 17 mars: Denna dag föddes sionistledaren Stephen Wise. Wise var rådgivare till två presidenter, huvudorganisatör till den judiska krigsförklaringen mot Tyskland 1933 samt grundare av World Jewish Congress.

stephen-wise2

Rabbinen Stephen Wise anses ha varit fader till den amerikanska sionismen och har beskrivits som ”den mest inflytelserika amerikanska juden av sin tid”. Och det inte utan skäl. Wise hade direktkontakt med, och agerade rådgivare till, de båda presidenterna Woodrow Wilson och Franklin D. Roosevelt. Han anses ha haft avgörande del i Wilsons stöd till Balfourdeklarationen – vilken gav judarna staten Israel på palestiniernas bekostnad – och var en av dem som hetsade Roosevelt till krig mot Tyskland. Stephen Wise ledde organisationerna American Jewish Congress och World Jewish Congress som genom påtryckningar mot Sveriges regering såg till att lagen om hets mot folkgrupp, från början kallad Lex Åberg, kom till.

Stephen Samuel Weis (född Weisz) föddes i Ungern den 17 mars 1874. Familjen emigrerade till USA 1882. Weis far och farfar var rabbiner och så skulle han själv också bli vid 26 års ålder vid synagogan Congregation Beth Israel i Portland, Oregon.

Några år tidigare hade han bildat sin första sionistorganisation i USA, New York Federation of Zionist Societies. Han skulle komma att bilda ett flertal sionistiska organisationer och bli ledare för de allra mäktigaste av dem. Redan 1898 ansågs Stephen Wise redan vara pålitlig nog för att delta som delegat vid Sionistiska världsorganisationens andra kongress i Basel, ett stort sionistmöte som var strikt förbehållen judar. Stephen Wise hade ett nära samarbete med sionistledaren Theodor Herzl fram till dennes död 1904.

1914 var Stephen Wise med att grunda NAACP. Denna ”svarta” medborgarrättsrörelse styrdes i princip helt och hållet av judar och användes som ett verktyg mot vita i det amerikanska samhället.

Fyra år senare, 1918, grundade Stephen Wise, tillsammans med Felix Frankfurter och Louis Brandeis, den fortfarande mycket mäktiga organisationen American Jewish Congress. Frankfurter och Brandeis hade även de kopplingar till Vita huset. Båda hade utsetts till domare vid USA:s högsta domstol av presidenterna Wilson respektive Roosevelt. Brandeis var redan domare när denna trio grundade American Jewish Congress. Frankfurter blev det senare och använde senare sitt ämbete för att beordra ”school desegration”, även kallat ”forced busing”, där vita skolelever tvingades – ibland under vapenhot – att gå tillsammans med svarta i kommunala skolor.

Som rådgivare till president Wilson var Wise avgörande i att få presidentens stöd till Balfourdeklarationen. Wise använde även sitt inflytande till att få Roosevelt att aktivt motarbeta det nationalsocialistiska Tyskland samt kräva hårda repressalier efter kriget. Wise var en av upphovsmännen bakom den judiska krigsförklaringen mot Tyskland 1933. Genom massiva demonstrationer i USA uppmanade Wise judiska näringsidkare samt europeiska stater att ekonomiskt bojkotta Tyskland. Han var själv talare vid dessa möten.

judea-declares-war-on-germany

Stephen Wise var en huvudorganisatör till den judiska krigsförklaringen mot Tyskland 1933.

1936 grundade Stephen wise tillsammans med Leo Motzkin och Nahum Goldmann World Jewish Congress, känd idag för att ha legat bakom tillslaget mot Gyllene gryning i Grekland. Denna organisation skapade av American Jewish Congress i syfte att kämpa mot nationalsocialismen på ett bredare plan. Wise var ordförande från 1936 fram till sin död 1949.

Stephen Wise agiterar för en världsvid bojkott mot Tyskland.

Stephen Wise agiterar för en världsvid bojkott mot Tyskland.

Det var Wise som från första början framförde absurda anklagelser om att tyskar tillverkade tvål av döda judar, en propagandalögn som idag alla seriösa historiker avfärdar. Wise och World Jewish Congress framförde dessa anklagelser under en presskonferens i augusti 1942 i vilken även de första anklagelserna om en allmän tysk utrotningspolitik utfärdades. Wise ”bevis” var ett telegram från World Jewish Congress-medlemmen i Genève Gerhart Riegner som sade sig hade hört talas om detta ryktesvägen. I december 1942 fördömde de allierade denna påstådda utrotningspolitik tack vare Stephen Wise övertalningsförmåga.

260a993e9bda3183f730fb22674416e3

(Klicka för större bild)

I en artikel från november 1942 påstod ledaren för American Jewish Congress, Stephen Wise, att Hitler beordrat utrotning av alla judar. Enligt Wise skulle 2 miljoner redan ha dödats. Wise nämner dock inte ”gaskammare” utan att ”nazidoktorer” injicerat luftbubblor i judarnas vener och att de dödar ”mer än hundra per timme”. Att injicering av luft skulle vara dödligt är enligt den medicinska vetenskapen en myt – i de allra flesta fallen är det inte tillräckligt att stoppa hjärtat eller orsaka omedelbar död.

1946 började American Jewish Congress och World Jewish Congress, som båda vid denna tid leddes av Stephen Wise, att utöva påtryckningar även mot Sverige. I Sverige fanns vid den tiden en skriftställare vid namn Einar Åberg som blivit känd för att han spred skrifter och flygblad över hela världen som talade mot Stephens Wise påståenden om ”utrotningspolitik”. De judiska kongresserna ville tysta Åberg och representanter från Wise organisationer såg därför till att den svenska regeringen antog Lex Åberg. Denna lag är en föregångare till det som idag är lagen om hets mot folkgrupp.

Nahum Goldmann, som tog över World Jewish Congress efter att Stephen Wise avlidit har kommenterat den makt Wise och andra sionistledare hade över bland andra Roosevelt. I boken My Life – USA, Europe, Israel (1981) skriver Nahum Goldmann hur Roosevelt själv insåg och skämtade om hur han tog order från Wise och andra medlemmar av denna judisk makt-rörelse:

Stephen Wise…occupied a unique position, not only within American Jewry, but also generally in America…He was a close friend of Wilson…he was also an intimate friend of Roosevelt and had permanent access to him, a factor which naturally affected his relations to other members of the American Administration…Directly after this, the President’s car stopped in front of the veranda, and before we could exchange greetings, Roosevelt remarked: ’How interesting! Sam Rosenman, Stephen Wise and Nahum Goldman are sitting there discussing what order they should give the President of the United States. Just imagine what amount of money the Nazis would pay to obtain a photo of this scene.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-03-17.


  • Publicerad:
    2019-03-17 00:00