RADIO. Nordiska motståndsrörelsens finska radio, Studio 204, har intervjuat den kanadensiske nationalisten ”Zeiger” som bland annat skriver för Daily Stormer och driver en podcast.

Intervjun går bland annat in på följande saker:

  • Den politiska situationen i Kanada
  • Noose och Daily Stormer
  • Vilka böcker Zeiger skrivit och arbetat med
  • Zeigers bok ”Hammer of the Patriot” där han ger råd om hur vi ska argumentera i diskussioner med våra fiender
  • Zeigers åsikter om strategier för nationalistiska organisationer

Lyssna på radioinslaget nedan:

Källa:
Studio 204: haastattelussa kanadalainen Zeiger


  • Publicerad:
    2016-06-20 12:00