Sundsvalls Tidning fortsätter uppmärksamma Motståndsrörelsens verksamhet i Sundsvall. Det nya numret av organisationens tidning Nationellt Motstånd har uppenbarligen spridits till den grad att även redaktionen på liberala ST fått tag i den, varför man vill varna sina läsare för innehållet. En del felaktigheter förekommer i Sundsvalls tidnings analys av oss.

I en artikel i Sundsvalls tidning förfasas man över det faktum att Svenska motståndsrörelsens tidning, Nationellt Motstånd, dristar sig till att använda sådana tabubelagda ord som ras, ifrågasätta det mest heliga av heliga samt, till skillnad från ST, ha mage att kämpa för svenska folkets överlevnad.

– Förintelsen ifrågasätts, invandrare och homosexuella sablas ner, och ras är ett ord som ständigt lyfts fram. Detta när nynazister sprider propaganda i Sundsvall, skriver Sundsvalls tidning.

Vidare hävdas att Motståndsrörelsen är en ”extrem grupp” där ”homosexuella och invandrare framställs som fiender”. Två felaktigheter:

Sundsvalls tidning extremistisk
För det första är Svenska motståndsrörelsen ingen ”extrem” grupp. En grupp som erkänner Moder naturs eviga lagar är inte extrem utan tvärtom det sundaste och minst extrema som finns! En tidningsredaktion som vurmar för vad i dagligt tal kallas för mångkultur, som innebär att alla kulturer förintas, är däremot extrem. I liberala Sundsvalls tidnings vision om det ”mångkulturella paradiset” existerar inga raser, folkslag, kulturer eller högre ideal överhuvudtaget. Där finns bara världens alla rotlösa individer, vars enda syfte är att utnyttjas som konsumenter för de trender den globala kapitalismen hela tiden matar oss med.

Systemets svenskfientliga tentakler
Den andra felaktigheten är att vi skulle framställa homosexuella och invandrare som fiender. Vi ser saken i ett större perspektiv. Allt vårt agg riktas mot dem som på grund av den makt de tillskansat sig och i kombination med den svenskfientliga agenda de bekänner sig till, bär det yttersta ansvaret för den situation vårt folk befinner sig i. Att nästan två miljoner främlingar invaderat vårt land och att vi hela tiden matas med att homosexualitet är något fullt normalt, naturligt eller till och med trendigt, beror på dem som sålt ut vårt folk för judaspengar. Förrädarna i regering och riksdag, men även den svenskfientliga journalistkåren – extremisterna – är därför våra egentliga fiender. Främlingsvåld mot svenskar och samhällsförfallet är produkten av deras förräderi!

Vi vet att Sundsvalls tidning fruktar att svenska folket till sist inser varför det ser ut som det gör i Sverige och att det är därför denna tidning svartmålar det nationella motståndet. De svenskfientliga medielögnerna kommer fortsätta hagla, men i Sundsvall liksom alla andra orter i landet kommer vi utmana dessa extremister och avslöja dem inför folket.


  • Publicerad:
    2006-10-16 00:00