TIDNINGSDÖDEN. Tidigare i november offentliggjorde Svenska Dagbladet ett sparpaket som skulle omfatta 15-talet tjänster. Nu höjs den siffran till 30.

Precis som många andra tidningar i Sverige måste även Svenska Dagbladet skära ned då läsarna blir färre och färre. Ett 30-tal tjänster ska nu bort varav ett 20-tal kommer försvinna från redaktionen.

Tidningen har lagt fram ett avgångsvederlag som innebär uppsägningstiden samt tre månader. Man hoppas nu att tillräckligt många ska nappa på erbjudandet, annars kommer ett nytt sparpaket tvingas tas fram i vår. Mest troligt kommer då främst anställda via bemanningsföretag att drabbas.

– Vi har inte alls kommit långt i förhandlingen eftersom ledningen nu aviserat att de vill utöka sparpaketet för att slippa ha en ny neddragningsförhandling i vår, säger Thomas Berglund, ordförande i journalistklubben på SvD.

Så sent som förra hösten slutade drygt 40 personer hos tidningen. Redaktionen består i nuläget utav 140 personer, men hela företaget består av 280 anställda.

Källa:
Fördubblat sparpaket på SvD


  • Publicerad:
    2013-11-27 21:45