FOLKUTBYTE. Under 2013 gick svenskarna i Malmö från att vara i majoritet till att bli en minoritet, enligt officiella siffror.

Bild: Affes Statistikblogg. Klicka för förstoring.

Bild: Affes Statistikblogg. Klicka för förstoring.

Statistik från SCB visar att personer med utländsk bakgrund i Malmö blev fler än de med svensk bakgrund 2013. I statistiken definieras utländsk bakgrund som ”utrikesfödd eller född i Sverige med minst en förälder född utomlands”. Svensk bakgrund definieras som ”född i Sverige med två svenskfödda föräldrar”.

I åldrarna 0 – 44 år ser det ut på följande sätt:

Bild från Affes Statistikblogg. Klicka för förstoring.

Bild: Affes Statistikblogg. Klicka för förstoring.

Källa:
Utländsk bakgrund i majoritet i Malmö


  • Publicerad:
    2014-07-02 18:05