GLOBALISM. Enligt riksdagsbeslut förstärks Sveriges insats i det mest omfattande av FN:s 61 krig, det i Mali. Ett specialförband samt en helikopterstyrka skickas nu för att strida för globalistorganisationen.

Genrebild.

FN bedriver världen runt krigföring med 61 så kallade fredsoperationer. Den 31 december 2019 deltog 137 781 personer i dessa. Sverige har på senare år deltagit i FN:s ”fredsoperationer” i bland annat Kongo, Afghanistan, Libyen och Mali.

Nu ska det nordiska landet utöka sin insats till FN:s krigföring i det afrikanska landet Mali genom skicka dit ett specialförband samt en helikopterstyrka till landet som bedöms vara organisationens ”farligaste insatsområde”.

— Det handlar om att bekämpa religiös jihadism, terrorism och människohandel, så det är väldigt viktiga uppgifter och en helt nödvändig insats, kommenterar försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Sverige har deltagit i Minusma, FN:s krigföring i Mali, sedan 2014. Det var efter ett riksdagsbeslut samma år som ett 250 man stort förband skickades från Sverige till det afrikanska landet.

Till en början var de svenska soldaterna placerade i staden Timbuktu, som ligger i landets nordvästra delar, men basen är nu belägen i den östliga regionen Gao, som gränsar till grannlandet Niger. Gao bedöms av FN vara ett ytterst ”osäkert” område.

Medan de svenska soldaterna tidigare främst bedrev underrättelseverksamhet uppges man numera ägna sig åt så kallade säkerhetsoperationer, vilka innefattar aktiviteter som stridsspaning, skydd av objekt eller eskortering av transporter.

Sveriges Riksdag röstade nyligen fram ett beslut att Sverige ska bidra till Task Force Takuba – en ny insats ledd av fransk militär, som FN uppger ska ”rådgiva, assistera och följa med” maliska säkerhetsstyrkor i deras operationer mot ”olika terroristgrupperingar”.

Sveriges bidrag ska bestå av ett specialförband med cirka 120 soldater samt en helikopterstyrka, och väntas kunna vara i funktion i början av nästa år, enligt Hultqvist, som duckar för frågan om det här är att betrakta som en upptrappning av Sveriges insats för FN:s krigföring.

— Det är en förändring. Vi ser det som väldigt viktigt att bidra till stabiliseringen av Mali, och det här området. Lyckas man inte med det finns ju även risken att terrorismen kan sprida sig till Europa.

Insatsen i Mali bedöms av FN vara den dödligaste av organisationens samtliga ”fredsuppdrag”. Enligt ”fredsforskningsinstitutet” Sipri fick förra året 28 FN-anställda sätta livet till i Mali. Inga svenska soldater har hittills omkommit i insatsen.

Specialförbandet samt helikopterstyrkan tillsammans har mandat av riksdagen fram till den sista december 2021, och i propositionen fastslås kostnaden till högst 380 miljoner kronor.


  • Publicerad:
    2020-07-10 20:00