Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sverigedemokraterna eller Nordiska motståndsrörelsen?

Av Simon Lindberg, 2018-02-12
simon.lindberg@nordicresistance.org

VAL2018. Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg förklarar i denna artikel varför du ska rösta på Nordiska motståndsrörelsen och inte Sverigedemokraterna.

Invandring: Invandringen till Sverige har för länge sen nått katastrofala nivåer. Att år 2018, efter att i över 40 års tid ha tagit emot fler och fler invandrare i stort sett för varje år, fortfarande tycka det är en god idé att ta emot fler är en extremistisk åsikt.

Invandringen är en stor belastning på vårt välfärdssamhälle, den ökar kriminaliteten, skapar kulturkrockar, tränger undan svenskarna och kommer på sikt att utrota det svenska och nordiska folket om den inte stoppas. Det handlar inte längre om vårt land ska klara av problematiken som följer i dess spår eller inte utan istället om hur fort det ska gå tills vi når botten. Desto fler vi tar in, desto snabbare kommer det att gå.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sverigedemokraternas vilja är att vi ska begränsa invandringen, men fortfarande ta in fler invandrare. Nordiska motståndsrörelsen vill stoppa den utomeuropeiska invandringen helt.


Hemskickning:
I Sverige finns idag, grovt räknat då helt korrekt statistik inte finns tillgänglig, två miljoner människor som etniskt och kulturellt skiljer sig avsevärt från det svenska folket. Människor som inte naturligt hör hemma här och som inte på något vis har rätt till detta land.

Då födelsetalen är lägre bland svenska kvinnor än invandrade gör detta att ursprungsbefolkningens population minskar allt mer i relation till den utomnordiska. Att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att bli en minoritet i vårt eget land om inget görs är ett faktum. Att vi därefter på ytterligare sikt kommer att bli totalt undanträngda och faktiskt upphöra att existera som folk är även det bara att konstatera. Att inte vilja stoppa den demografiska utvecklingen är att önska det svenska och nordiska folkets oåterkalleliga utplåning.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sverigedemokraternas vilja är att alla som befinner sig här nu, med möjligt undantag för det fåtal i sammanhanget som befinner sig här illegalt, ska stanna kvar. Nordiska motståndsrörelsen vill snarast möjligt återsända merparten av alla de som inte är etniska nordeuropéer eller av närstående folkslag.


Förändring:
Bara för att invandringen är det mest akuta problemet vi står inför idag betyder det inte på något vis att Sverige i övrigt är felfritt. Tvärtom finns det så mycket förändringar som skulle behöva göras för att skapa ett mönstersamhälle att det blir svårt att få ett grepp om det.

Ett ekonomiskt system som likt sanden i ett timglas lever på lånad tid. Splittring och hat folket emellan på grund av kön, ålder, klass. En natur som skövlas och förstörs. En utbredd materialism och egocentrism på bekostnad av omtanken om sin nästa. En ovilja att arbeta och bidra till samhället konstruktivt. Ett enormt slöseri av skattemedlen där folket blir plundrade genom att betala en av världens högsta skatter för att bekosta höga politikerlöner, bidrag till främlingar och räntor på lån. Ett storebrorssamhälle med ständigt ökad övervakning och censur. En importerad globalistisk skräpkultur som breder ut sig mer och mer, med degeneration och perversitet som följd. Ett synsätt som genomsyrar hela samhället där profit alltid ska gå före etiska värderingar och långsiktighet. En värld där de rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Att fortsätta i den liberala demokratins gamla hjulspår leder otvivelaktigt oss i det långa loppet mot katastrof, med eller utan invandring.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sverigedemokraterna tycker att det finns detaljer som behöver förändras, men att vi generellt sett går i rätt riktning. Nordiska motståndsrörelsen vill förändra samhället radikalt – slå oss fria från den utvalda elitens järngrepp, lämna det destruktiva ekonomiska systemet samt skapa en värld i harmoni med djur och natur och ett samhälle präglat av folkgemenskap!


Stabilitet:
Vill man på något vis åstadkomma en förändring är det av stor vikt att man står stadigt med bägge fötterna på jorden och är konsekvent. Börjar man rucka på sina principer och köpslår med sina värderingar är det lätt att det blir till en dålig vana där man till slut ändrat så mycket att man inte längre är särskilt annorlunda än det man ville förändra. Detta är en oskriven lag de flesta känner till oavsett om det gäller att ändra på gamla rutiner rent privat, att påverka någon annan människa eller om man förhandlar med en starkare part. Ger man ett finger förlorar man sin hand.

Vill man dessutom utge sig för att vara en politisk opposition i en värld där majoriteten är oerhört mycket mer resursstark och lockelserna och fallgroparna därför är många är det dessutom av otrolig vikt att man är envis och viljestark, orädd och omutbar för att inte neutraliseras helt.

SD eller Nordiska motståndsrörelsen? Sverigedemokraterna har flertalet gånger under åren liberaliserats och alltså gjort sin politik mindre radikal. Samtliga punkter i deras partiprogram har skrivits om flera gånger sedan grundandet och i stort sett i samtliga ändringar har de med all tydlighet, i rask takt, närmat sig regeringspartiernas värderingar. Så sent som i slutet av 2017 ändrade man sin syn till arbetskraftsinvandring och blev mer positiv till detta trots att det innebär ökad konkurrens på arbetsmarknaden med sämre villkor och lönedumpning som självklar följd. Fler personer än i något annat parti har uteslutits av ideologiska skäl – de har stått för nära partiets äldre upplagor av partiprogrammet.

Nordiska motståndsrörelsen har förtydligat sin politik under vår 20-åriga historia, men aldrig, inte en enda gång, i någon endaste fråga, ändrat oss i något för att bli mer accepterade eller få mindre spott och spe.


Slutsats:
Tycker du att Sverige av idag är hyfsat bra, men att det skulle bli ännu bättre med fler invandrare är Sverigedemokraterna ett bra val och Nordiska motståndsrörelsen det absolut sämsta valet du kan göra. Är du trött på vansinnet och vill ha förändring är Sverigedemokraterna ett lika dåligt val som något av de andra partierna i riksdagen och Nordiska motståndsrörelsen ett otroligt bra val

Den här artikeln är ursprungligen publicerad på partihemsidan. Besök partihemsidan för att läsa mer om Nordiska motståndsrörelsens politik. Läs också Simon Lindbergs artikel ”Kan Sverigedemokraterna rädda Sverige?”


  • Publicerad:
    2018-02-12 08:00