KRÖNIKA. Alla nationella borde genom Motståndsrörelsen formera sig till en välorganiserad och stark kraft.

Det bästa för oss är att ena oss till en kraft.

Vi enar alla nationella i hela Norden till en stark kraft.

För några månader sedan angrep massmedia mig. I samband med detta pågick en diskussion på tidningens Facebook-sida gällande uthängningen. En av de som försvarade mig var Daniel Spansk.

Även om jag aldrig träffat Daniel Spansk så finns det som ett osynligt kitt mellan nationella. Antagligen känner gemene nationell mer gemensamt med nationella som de bara hört vid namn, än exempelvis en person som de gått i skolan med under många år.

Åtminstone är det så för mig.

I valet så fick Svenskarnas parti (SvP) till riksdagsvalet och Sverigedemokraterna i kommun- och landstingsvalet mina röster. Hade SvP ställt upp med kandidater i min kommun hade dessa även fått min röst där.

Skillnaden mellan SvP och Motståndsrörelsen
På Flashback frågade en debattör efter skillnaderna mellan SvP och Motståndsrörelsen, varpå en annan debattör försökte definiera dem:

Svenskarnas parti är nationella socialister och motståndsrörelsen är mer traditionella nationalsocialister. Ideologiskt får de två nog sägas ligga väldigt nära varandra.

Lösningen är väl att den ena organisationen äter upp den andra helt och hållet. För det finns ju ingen poäng att ha två nationalistiska och socialistiska organisationer i landet. Den typen av sekterism kan kommunisterna få ägna sig åt ensamma.

SvP har aldrig kallat sig för nationella socialister, så som jag uppfattat det, och vissa menar på att partiet står närmre nationaldemokratin än nationalsocialismen.

Motståndsrörelsen kanske inte heller bäst beskrivs som ”traditionella nationalsocialister” i och med att vi arbetar för att bli en radikal och dynamisk kraft redo att möta framtiden.

Klart är i vart fall att ni i SvP nu kommer att behöva verka inklämda mellan Sverigedemokraterna och oss i Motståndsrörelsen. Och av judisk massmedia stämplas ni ändå som ”nazister”.

Då helhetssynen över situationen i Sverige tas i beaktande är det svårt att se några nackdelar som väger tyngre än fördelarna med att alla nationella organiserar sig till en kraft.

SvP borde uppgå i Motståndsrörelsen
Som ung är det lättare att engagera sig i infantilt groll mellan olika nationella grupperingar. Samtidigt brinner det i knutarna och vi måste fokusera på att vinna. Och vi gör det bäst tillsammans.

Motståndsrörelsen är inte perfekt och vi som organiserat oss måste tänka att ”det blir vad vi gör det till”. Tillsammans med en bra ledning går det att alltid utvecklas och bli bättre.

Som Klas Lund nyligen förklarade så kan makthavarnas planer enbart stoppas ifall de stöter på hårt motstånd. Ifall SvP skulle upplösas och uppgå i Motståndsrörelsen skulle vi alla spara viktig tid och tillsammans hade vi formerat en mycket starkare kraft.

Det kommer givetvis att finnas element inom respektive organisation som kommer att motarbeta en sådan utveckling. Exempelvis personer med oförmåga att åsidosätta känslor istället för agera rationellt, men kanske även infiltratörer som får antas vara utplacerade.

Ifall du som läser detta inser vikten av att nationella svenskar enar sig till en kraft så bli en arbetsmyra för denna sak. Vi kommer inte att lyckas idag, men ifall vi över tiden blir tillräckligt många så kommer vi att göra det — till fördel för kampens helhet och de nuvarande makthavarnas förtret.


  • Publicerad:
    2015-05-03 10:28