INRIKES. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth ska kompenseras av SVT för att de använt hans så kallade järnrörsfilm. Detta beslutade Stockholms tingsrätt tidigare under veckan.

År 2012 publicerade Expressen det som kommit att kallas “järnrörsskandalen”. Det bestod av en video som filmades år 2010 av SD-politikern, senare riksdagsledamoten, Kent Ekeroth och som visade hur bland andra Ekeroth och Erik Almqvist beväpnade sig med järnrör och sa okvädningsord till en kvinna efter en festkväll i centrala Stockholm.

Efter att Expressen publicerade videon fick Almqvist sparken som riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Ekeroth tvingades ta en time-out men behöll sitt uppdrag som riksdagsledamot.

Flera tidningar och medier valde att publicera videon i samband med skandalen. Detta ogillades av Ekeroth som menade att han “lidit skada” av mediernas publicering av filmen samt att dessa medier använt filmen utan hans medgivande, något som ledde till att han vidtog rättsliga åtgärder mot bland annat Göteborgs-Posten och SVT.

I tisdags fattade Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt sitt beslut i tvisten mellan Ekeroth och SVT. Tingsrätten dömde SVT till att betala ersättning till Ekeroth för att olovligen ha använt hans film. Samtidigt förlorar Ekeroth på domen eftersom att båda parterna tvingas stå för sina egna rättegångskostnader.

SVT:s nyhetschef Anne Lagercrantz skriver på SVT:s hemsida att tingsrättens hållning är “förbluffande” och “förlegad”. Hon skriver:

SVT har därför hävdat att upphovsrättslagens bestämmelser i detta fall ska tillämpas på ett sätt som tillgodoser yttrande- och informationsfriheten. Tingsrätten slår också fast att bilderna har ett starkt allmänintresse. Vi tycker därför inte att Ekeroth i det här fallet ska ges möjlighet att undanhålla materialet för allmänheten (en av bilderna offentliggjordes för övrigt i en missvisande version av Sverigedemokraterna på youtube innan skandalen briserade).

Det är oklart om SVT eller Ekeroth kommer att överklaga domen.

Källa:
Kommentar om domen gällande järnrörsfilmen


  • Publicerad:
    2018-01-25 08:00