INRIKES. Under fredagen meddelade hovrätten att sionisten Kent Ekeroth frias från den ringa misshandel som tingrätten dömde honom för.

Nordfront har tidigare rapporterat om hur Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth dömdes för ringa misshandel och skulle betala 38 400 kronor i böter efter ett bråk i en krogkö. Tingsrättens dom överklagades då Ekeroth menade att han agerat i nödvärn då han ska ha slagit en man i krogkön.

— Det är en felaktig dom rakt av. Jag kommer överklaga, sa han direkt efter domen.

Under fredagen meddelade hovrätten att Ekeroth frias från den misshandel han dömdes för i tingsrätten. I domen står det:

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten frikänner Kent Ekeroth från åtalet, befriar honom från skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden samt från skyldigheten att till staten återbetala viss del av kostnaderna för målsägande- biträdet och försvararen i tingsrätten.

När det kommer till huruvida det var en nödvärnssituation eller inte skriver hovrätten följande:

Hovrätten anser att åklagaren inte har motbevisat Kent Ekeroths invändning om nödvärn. Det innebär att Kent Ekeroths uppgifter ska läggas till grund för bedömningen av gärningen och hovrätten har att i de fortsatta övervägandena utgå från att Kent Ekeroth befann sig i en nödvärnssituation när han utdelade det slag som han är åtalad för.

Ekeroth har tidigare sagt att han planerar en ”after trial”-fest, oavsett dombeslut. I sin festinbjudan skrev Ekeroth att tillställningen antingen blir en ”avskedsfest eller en nystartsfest”, beroende på utfallet i rättegången.

SD-toppen Mattias Karlsson har tidigare sagt att Ekeroth måste lämna riksdagen om den fällande domen mot honom från tingsrätten skulle vinna laga kraft.

— Om domen vinner laga kraft så måste han lämna riksdagen. Vi kan inte ha företrädare som är dömda för våldsbrott, sa Karlsson.

Trots den frikännande domen från hovrätten uppmanar Sverigedemokraterna Ekeroth att lämna justitieutskottet. I ett pressmeddelande skriver Mattias Karlsson:

Ekeroth har genom åren gjort ett gott arbete med politikutveckling på det kriminalpolitiska området. I sitt val av livsföring, uppförande och omdöme har Ekeroth dock inte lyckats leva upp till de höga krav som partiet ställer på en företrädare i kriminalpolitiska frågor. Vår bedömning är också att Ekeroths förtroende hos breda delar av allmänheten har skadats allvarligt genom en rad incidenter under åren.

Vidare menar Karlsson att Ekeroths val att ignorera en direkt uppmaning från partiledaren kring formerna för hans timeout under rättsprocessen har ”bidragit till att skada hans förtroende internt”.

Förutom att vurma för Israel och kontrajihadistisk kulturnationalism har Ekeroth tidigare gjort sig känd för den så kallade järnrörsskandalen, där han och två andra sverigedemokrater i berusat tillstånd verbalt bråkade med några meningsmotståndare. Han har även tidigare fått stark kritik för sitt intensiva festande, en livsstil som av många anses opassande för hans uppdrag och som indirekt har lett till situationen han nu befinner sig i. Av allt att döma har han dock inga planer på att ändra sitt levnadssätt.

Källa:
Kent Ekeroth frias efter krogbråket


  • Publicerad:
    2017-12-01 12:20