KVINNOFRÅGAN. Förra veckan frågade Nordfront läsarna hur vi ska bemöta hotbilden mot våra nordiska kvinnor. Mikael Karlsson delar med sig av sina tankar.

refugees

Vilket budskap sänder detta till så kallade flyktingmän?

Förra veckan ställde Nordfront er läsare frågan om hur den ökade hotbilden mot nordiska kvinnor ska bemötas. Få ansåg att det inte finns något problem. Festivalsommaren med våldtäkter och sexuella övergrepp har förhoppningsvis gjort de flesta medvetna om den allvarliga situation våra kvinnor befinner sig i. Massinvandringen är givetvis den uppenbara orsaken, men vad ska vi göra? Finns det en djupare brist i vår kvinnosyn som gör våra kvinnor mer sårbara? Jag ämnar behandla båda dessa ämnen, främlingsproblematiken och den extremliberala synen på sexualitet och det offentliga rummet.

På vissa håll, än så länge främst online, sprider sig en reaktionär uppfattning om hur problemen ska lösas. En tillbakagång till någon sorts viktorianska ideal förespråkas där det inte räcker att säkerställa kvinnans fysiska säkerhet. Det finns en moralisk dimension av att inte låta kvinnan orsaka fördärv, med en strikt klädkod och så kallade förkläden i form av manliga släktingar som kan se till att inga oegentligheter sker när hon vistas i det offentliga. I grunden finns en uppfattning om att kvinnan lockar män till att synda, inte bara de män som tillhör främmande grupper utan även de egna männen. Makens eller faderns anspråk på kvinnan måste skyddas och hedern upprätthållas. Det är lätt att dra paralleller till islam och det är även förståeligt, inte minst om man betänker att män som sett våra egna kvinnor tappa all form av moralisk integritet efter en blöt kväll på stan kan börja ty sig till muslimernas strikta seder. Det är traumatiserande för en man att få uppfattningen om att hans folks kvinnor uteslutande består av slampor.

Jag håller inte med om att vi ska sträva efter ett reaktionärt patriarkat av 1800-talsmodell. Samhällsutvecklingen har lämnat den stela, formaliserade samvaron bakom sig. Vår kultur står i förändring, om än just nu mot det sämre och under påverkan av judisk makt-rörelsen. Det står dock klart att dagens situation inte är hållbar. Den liberala kvinnosynen, där feminismen är en komponent, leder till att kvinnor blir sårbara för icke-vita invadörer. Våra egna män blir lärda att inte försvara kvinnor, kvinnor kan inte försvara sig själva mot främmande män och feminister jobbar frenetiskt på att dölja problemet med #intererkvinna och dylika kampanjer. Liberal jämställdhet och den (((sexuella revolutionen))) har lett till hypergami och allt färre stabila parbildningar. Män och kvinnor tappar respekten för varandra.

diagram

Fler partners, ökande risk för skilsmässa.

Det finns några eviga sanningar dolda i den reaktionära uppfattningen. Faktum är att fler sexpartners hos kvinnan före giftermålet ökar chansen för skilsmässa. Detta beror på att det hormonella band som uppstår mellan en man och en kvinna när de är intima blir svagare ju fler personer man knutit an till. Hjärnans belöningscentrum stimuleras inte lika mycket av den tionde partnern som den första helt enkelt. Att välja partner noggrant och investera i en stark relation verkar vara en evolutionär fördel.

Förutom det ska jag rent subjektivt säga att ju fler män en kvinna varit med desto mindre intressant blir hon som potentiell hustru och livskamrat. Det finns, vare sig vi vill låtsas om det eller ej, en vilja att vara den enda mannen för sin kvinna. Nu menar jag inte att jag kräver en oskuld eller tycker att det är rimligt att andra män gör det, men det finns ändå ett visst samband mellan antal män en kvinna legat med och hur mycket man vill investera i henne känslomässigt. Om kvinnor tycker detsamma om män är mer oklart generellt sett, men jag vet att många av de kvinnor jag har stor respekt för tycker att det är äckligt med män som ”ligger runt”. Detta är ett antiliberalt synsätt.

Vi är också intresserade av hur vår partner klär sig och beter sig bland folk. Jag vill kunna vara stolt över min flickvän eller hustru, eller uttryckt på ett annat sätt, slippa skämmas. Att dricka måttfullt, klä sig anständigt och ha ett gott språkbruk är rimliga förväntningar, som något omformulerade en kvinna även bör ställa på sin man. Även detta är ett antiliberalt synsätt – man får inte alltid ”göra som man vill”.

Med detta i åtanke måste vi fråga oss, har vi rätt att göra något alls? I vår tid ses alla som fria individer som gör egna rationella val. Utifrån ett liberalt synsätt ska vi låta kvinnorna göra som de vill och låta rättssystemet straffa de som förgriper sig på dem. Vi kan enligt detta synsätt inte hävda några legitima intressen gentemot våra kvinnor som grupp. Detta är dock ett ytterst destruktivt synsätt som bara fungerat någorlunda tack vare tidigare raslig homogenitet. Nu befinner vi oss i ett helt annat läge.

Den judaiserade kulturen är menad att se till att våra kvinnor inte vill eller ens kan bilda de starka band som krävs för lyckade familjer. I Hollywoods perfekta värld roar sig vita kvinnor med olika män tills de fyllt 40 och skaffar sedan ett dussin katter för att kompensera för bristen på barn. Anledningen att jag lägger tyngdpunkten på kvinnorna är att det till sist är kvinnor som avgör om de ska tillåta en mans närmanden. ”Män jagar, kvinnor väljer” som det heter.

Dessutom har vi invasionen av främmande män att tänka på. Dessa främlingar vill ta för sig av våra kvinnor, konvertera dem till sin grupp och dra nytta av dem mer eller mindre frivilligt. Så har erövrare alltid gjort. I detta perspektiv kan kvinnor ses som en resurs, den mest värdefulla resursen av alla, som grupper av män historiskt kämpat för. Utan kvinnor kommer vår ras att dö ut, så enkelt är det. Därför har vi all rätt att engagera oss i att de kan försvara sig mot angrepp, vilka de träffar och hur de agerar. Att inte bry sig om detta och agera för att kvinnorna i våra liv går säkra från angripare och träffar vita män av god karaktär gör stor skada på vårt folks långsiktiga överlevnad.

Så hur ser då vägen framåt ut? Vi måste ta de eviga sanningarna och anpassa dem till samhället vi har idag, för att utan att bindas av religion och tradition hitta den bästa lösningen för vårt folk. Vi vill på kort sikt se till våra kvinnors fysiska säkerhet, och på lång sikt se till att män och kvinnor träffas och bildar familjer tidigt och skapar relationer som håller livet ut. I Nordfronts veckans fråga förra veckan valde jag alternativet ”Utbilda i självförsvar och säkerhetstänk samt som man närvara när det behövs”. Att närvara där det behövs är redan det en inskränkning i den liberala föreställningen om kvinnans rätt att göra vad hon vill när hon vill, en inskränkning som är nödvändig på grund av mångkulturen. Egentligen tycker jag att detta välbalanserade synsätt som jag tillsammans med de flesta läsare röstat på är väl liberalt. Om jag hade en dotter skulle jag göra mitt yttersta för att hålla henne från högriskplatser – med all respekt till den hedervärda familj som ställde upp på intervju för Nordfront. Det är dock inte alltid så enkelt. Kvinnor och framför allt unga tjejer förväntar sig att kunna träffas och roa sig – och det borde de kunna göra! Att vara alltför auktoritär kan lätt få motsatt effekt och leda till splittring i familjen. En viss smidighet kommer att behövas för att minimera riskerna.

bikini

Kontraproduktiv propaganda.

Det är också viktigt att ändra hur sexualiteten uttrycks i det allmänna rummet. Bilder som den ovan används av liberaler, exempelvis kulturnationalister, för att visa de intoleranta invandrarna att vi minsann har en fri kvinnosyn och att de ska anpassa sig till våra värderingar eftersom de är bättre. Detta är totalt vansinne. Bilder och resonemang som dessa bekräftar bara fördomar som att vita kvinnor är slampor, att det bara är att ”ta för sig”, att vita män är veka och inte beskyddar/kontrollera sina kvinnor och så vidare. Den som tidigare varit tveksam kan drivas till att fatta ett beslut som leder till tragedi för en kvinna, och i förlängningen för hela vårt folk. Vi måste tvärt emot sända signalen att våra kvinnor är trogna, måna om sin heder och beskyddade av män som kommer hämnas varje kränkning. När mångkulturen avskaffas och de främmande männen deporterats kan vi kosta på oss friare normer om så är önskvärt, men fram till dess kommer de enbart leda till lidande.


  • Publicerad:
    2016-09-06 10:30