SVERIGE. Jerzy Sarnecki instämmer i en annan invandrares tidigare utspel – det är upp till andra att trolla fram jobb för att stoppa gängbrottsligheten.