Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

IT-jättarnas serverhallar i Sverige – en förlust för landet

INRIKES. Svenska regeringen lovade nya arbetstillfällen när de subventionerade de globalistiska IT-företagens etablering och drift av serverhallar. Men mycket få svenskar har fått jobb.

Bildt och Stubb: “Globaliseringen måste gå segrande ur coronakrisen”

NORDEN. Tidigare statsministrarna Bildt och Stubb diskuterade på Hanaholmens webbinarium: Vägen ut ur dagens kriser går via starkare multilateralt samarbete samt upprättandet nya globala maktstrukturer. Krafterna i vägen för denna utveckling måste tas på allvar – och varnas för.

SvD: “Coronakrisen leder till en avglobaliserad värld”

POLITIK. Svenska Dagbladet menar att den akuta coronakrisen kan utlösa en ”avglobaliseringschock”, som resulterar i en ny värld där närsamhället är människors naturliga referenspunkt och identitetspolitik har förlorat sin betydelse.

Sverige ber redan Finland om mat

SAMHÄLLE. Sveriges låga självförsörjningsgrad skapar problem när samhällsfunktioner minskar sin verksamhet.

EU-parlamentet förbjuder nationsflaggor

GLOBALISERING. EU har tagit ännu ett steg i riktning mot att genomföra ”Europas förenta stater”. Nationella symboler är numera förbjudna i parlamentet, efter ett beslut av EU-parlamentets president.

Den eviga banken

EKONOMI. Johan Persson lyfter i den här artikeln fram ett antal fakta som visar hur kontrollen över den globala ekonomin är koncentrerad till ett fåtal aktörers händer.