Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Infantil Trump-biografi av finskt journalistpar

PRESIDENTVALET 2016. En av Motståndsrörelsens aktivister har läst en nyligen utgiven bok om den amerikanska presidentkandidaten Donald Trump. Dock ger inte boken en objektiv beskrivning av Trump utan är fylld av vinklingar, smutskastning och politisk korrekthet.