INRIKES. Två imamer som nyligen omhändertogs av Säpo då de ansågs utgöra en akut hot mot rikets säkerhets utvisas nu.

Nyligen frihetsberövade Säkerhetspolisen fem rasfrämmande muslimer enligt Lagen om utlänningskontroll (LSU), som man vanligtvis väldigt sällan använder. Anledningen var att man ansåg att det fanns en akut risk att dessa planerade att genomföra ett terrordåd i Sverige eller på annat sätt hota rikets säkerhet.

— Det är viktigt att vi använder de lagar och regler som finns för att skydda Sverige och demokratin, och lagen om särskild utlänningskontroll är ett av de verktyg som Säkerhetspolisen har i det arbetet. Samtidigt är det en viktig uppgift för hela samhället att bryta tillväxten i extremistmiljöerna och här måste vi hjälpas åt, har Säpobossen Klas Friberg tidigare sagt.

Två av dessa, den Gävlebaserade imamen Abo Raad, och hans kollega från Umeå, Hussein Al-Jibury, utvisas nu. Detta enligt beslut från Migrationsverket.

Abo Raad pekades 2013 ut som de inom Sverige verkande IS-sympatisörernas ledare, eller ”shejk”, på en Facebookgrupp för islamister. Han ska också öppet ha hyllat Islamiska statens härjningar i Syrien och Irak under tiden då de etablerade ett kalifat i området.

I ett pressmeddelande skriver Säpo att detta är frukterna av ett långt samarbete som man haft med andra myndigheter för att motverka så kallade extremistmiljöer.

”En av de åtgärder som Säkerhetspolisen vidtagit under våren är att ansöka till Migrationsverket om att få ett antal individer utvisade enligt lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) eftersom de bedöms utgöra ett säkerhetshot. Insatserna grundar sig på ett omfattande underrättelsearbete där bland annat individernas kontakter och aktiviteter kartlagts”, skriver Säpo.

I samma pressmeddelande kommenterar Klas Friberg:

— De insatser som Säkerhetspolisen gjort inom ramen för LSU syftar till att få personer som är ett säkerhetshot utvisade. Det kan i sin tur bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna och det här är ett av flera sätt vi arbetar på. Att minska tillväxten i extremistmiljöerna är avgörande för att på sikt minska terrorhotet och bidra till ett säkert Sverige.

Abo Raad är medborgare i Irak, som sedan USA:s störande av Saddam Hussein rent politiskt domineras av shiamuslimer. Enligt imamens anhöriga skulle ett återvändande till landet innebär en definitiv dödsdom för honom, troligtvis med tanke på hans beundran av och samarbete med sunnimuslimska terrorister.

Källor:
Beslutet: Gävleimamen Abo Raad ska utvisas
Intensifierat arbete mot individer i extremistmiljöerna


  • Publicerad:
    2019-06-12 20:30