INRIKES Rikspolischef Anders Thornberg konstaterar till sist att de kriminella gängens tillväxt har med massinvandringen att göra.

Den tillväxt som de senaste åren ägt rum inom de kriminella gängen, med allt fler grova våldsbrott som följd, beror bland annat på invandringen till Sverige och den misslyckade ”integrationspolitiken”. Det konstaterar till sist rikspolischef Anders Thornberg under konferensen Folk och försvar.

— Det har grund i en rad olika faktorer. En kraftigt ökad efterfrågan på narkotika, en accelererande teknisk utveckling och digitalisering, en ökad migration och bristande integration, sade Thornberg enligt TT.

Även minskad lojalitet till nätverk och gäng sägs påverka situationen på så sätt att kriminella oftare begår våldsdåd mot varandra.

För att komma åt problemen föreslås inte minskad invandring, istället vill Thornberg att socialtjänsten ska vara mer närvarande i invandrarområden samtidigt som straffen för organiserade brott måste höjas.