EU-VALET Högerpopulistiska och invandringskritiska partier kan enligt prognoser komma att ta omkring 25 procent av platserna i EU-parlamentet. Nu vill Miljöpartiet stoppa deras inflytande.

Flera utpekade ”högerextrema” partier i Europa ser ut att gå framåt i årets EU-val. De pågående bondeupproren ute i Europa har av allt att döma också allierat sig med dessa partier.

Enligt opinionsundersökningar kan partigrupper för högerpopulistiska och invandringskritiska partier komma att utgöra 25 procent av parlamentet efter valet. Därmed blir man en verklig maktfaktor.

DN skriver nu den tidigare kulturministern och Disneyklubbenstjärnan Alice Bah Kuhnke – som idag representerar Miljöpartiet i EU-parlamentet – att hennes parti föreslår en rad åtgärder för att motverka det fruktade resultatet av årets val. MP kallar förslaget för ”Lex Orban”, efter Ungerns premiärminister Viktor Orban som leder EU:s starkaste nationalkonservativa regering.

”Extremhögerns framfart i ­kombination med Viktor Orbáns motstånd mot fortsatt EU-stöd till Ukraina, och nationalistiska partiers framgångar i flera medlemsländer, innebär att EU under de kommande fem åren riskerar att underminera demokratin i stället för att försvara den”, skriver Bah Kuhnke.

Åtgärdspaketet handlar dels om att ta bort vetorätten i ministerrådet för beslut i utrikes- och säkerhetsfrågor, eftersom en premiärminister med ”fel åsikter” exempelvis kan stoppa vapen- och pengaleveranser till krigszoner som Ukraina och Israel eller nya sanktioner mot Ryssland.

”Beslut i utrikes- och säkerhetsfrågor ska i stället fattas med ­kvalificerad majoritet”, skriver Bah Kuhnke.

Hon vill också aktivera ett ”röstlås” så att Orban inte kan rösta överhuvudtaget i ministerrådet. Bah Kuhnke hänvisar till ”artikel 7-förfarandet” eller ”EU:s atombomb”, som hon menar ger EU rätt att stänga ute ett medlemslands röst. Detta skriver hon att MP vill ska ”aktiveras omedelbart”.

MP vill också utöka EU:s möjlighet att frysa utbetalningar till medlemsländer. Idag har politrukerna i EU tvingats hänvisa till ”korruption” och annat för att frånta Ungern månmiljonbidrag. Enligt MP bör detta utvigdas till att gälla även när medlemsländer ”kränker andra ­EU-gemensamma värden, som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet”.

Avslutningsvis skriver hon att det inte bara är den så kallade klimatpolitiken som får konsekvenser för framtida generationer, utan även den påstådda nedmonteringen av ”de institutioner som upprätt­håller demokratiska principer”.

”Det som nedmonteras i dag kommer inte finnas där för morgondagens barn. Det är dags för EU att sätta stopp för högerextremisternas antidemokratiska framtidsprojekt”, skriver Bah Kuhnke.