Under dagens manifestation till värn för kärnfamiljen i Eskilstuna delades ett tusental flygblad ut. Här följer flygbladstexten.


Flygbladet som delades ut.
De homosexuellas olika intresseorganisationer, vilka vi kallar ”homolobbyn”, utgör ett allvarligt problem i vårt samhälle. Om och om igen ser vi hur de arbetar för att sexualisera barn och ungdomar, hur de angriper och smutskastar kärnfamiljen och andra grundvalar för ett stabilt och varaktigt samhälle. År efter år menar homolobbyns organisationer att deras ”kamp” handlat om lika rättigheter; detta är och har alltid varit en lögn.

Idag har de homosexuella inte bara likvärdiga rättigheter gent emot heterosexuella, de har starkare skydd genom lagen om hets mot folkgrupp och annan diskrimineringslagstiftning. De kan marschera halvnakna genom våra städer, anordna festivaler och föreläsa fritt i skolorna. De får stort utrymme i media och man lär sig i skolorna om att deras ”alternativa” sexualitet är helt okej. De får adoptera barn, gifta sig och lämna blod. Deras organisationer får bidrag från staten och den som vågar säga emot brännmärks på olika sätt. Ändå säger de sig vara diskriminerade!

Homolobbyn har en agenda som går bortom lika rättigheter; de för en strid mot det normala samhället där man och kvinna utgör grunden för familjen och de hatar det faktum att barn är en gåva som naturen endast ger efter förenandet av mannen och kvinnan.

Bäst uttrycktes denna agenda av RFSL:s ungdomsordförande i deras tidning ”Kom ut”, nummer 1 2009, där han fastslår:
– Vi måste deklarera heteronormativiteten som vår största fiende. Vi måste våga svänga av från vägen mot toffelhomorörelsen och tillbaka till den aktivistiska och radikala rörelse vi har som grund.

För dessa homolobbyister som vill radikalisera HBT-subkulturen är familjekonstellationen man, kvinna, barn den största fienden!

Svenska motståndsrörelsen anser att homolobbyns inflytande måste krossas och att kärnfamiljen måste försvaras. Vi kämpar för ett stärkande av de traditionella värderingar som genomsyrat vårt samhälle sedan urminnes tider. Vi önskar en stark kärnfamilj som närs och skyddas av staten. Vi vill se ett samhälle som omhuldar en hög moral där lössläppthet och plump sexualitet motarbetas. Läs mer om oss och vad vi står för på Internet.

Klicka här för att ladda flygbladet som .pdf fil..


  • Publicerad:
    2010-05-22 00:00