EKONOMI. Nationalekonomen Tino Sanandaji förväntar sig inga politiska åtgärder för att stärka världens nuvarande sämsta valuta – den svenska kronan.

Foto: Tore Sætre/Wikimedia/CC BY-SA 4.0.

På Facebook skriver nationalekonomen Tino Sanandaji att den svenska kronans tillstånd är sämre än någonsin tidigare i historien och att den har ”passerat bottenrekordet från finanskrisen”.

Nordeas chefsstrateg Henrik Unell skrev på måndagen för Veckans Affärer att ”Fallet i kronan liknar det man ser i länder där en statskupp har ägt rum, men kronan kan försvagas ytterligare…För ett par veckor sedan nådde kronan sin lägsta nivå någonsin.”

Sedan dess har kronan försvagats ytterligare.

Bloomberg kallar nu kronan ”världens sämst presterande valuta”, skriver Sanandaji.

Det värsta är om kronans sjunkande delvis handlar om att ”omvärlden devalverar Sverige som land”:

Sverige har tvärtemot de senaste årens halleluja-narrativ haft medioker produktivitetsutveckling, och det oväntat kraftiga fall som förvånar riksbanken kan handla om att vissa investerare förväntar sig att svenska ekonomin snart kan hamna i en kris.

En svag valuta kan temporärt dopa exporten, men har även negativa effekter. Bortsett från att hushållens köpkraft urholkas blir landets storföretag billiga att köpa upp av utlandet. Svag valuta minskar också manöverutrymmet och sätter Sverige i ett skruvstäd att hantera en kommande lågkonjunktur.

Trots den alarmerande situationen för den svenska kronan tror inte Sanandaji att några politiska lösningar är att vänta:

Som vanligt ska vi inte förvänta oss probleminsikt och krisberedskap utan ursäkter, bortförklaringar, bäbyspråk om hur fantastiskt allt går samt försök att skylla ekonomin på våra äldre.

Källa:
Facebook/Tino Sanandaji


  • Publicerad:
    2019-04-19 17:40