REPORTAGE. Den här artikeln handlar om Emma Karlsson som är en av de kvinnor som blev uthängd i Expressen tidigare i år och hur det påverkade hennes liv.

emma barn

Emma förlorade sitt jobb på förskolan men har nu istället mer tid över till sin egen familj, kampen och studier.

Den 13 februari i år publicerade Expressen en artikel med rubriken ”De är de svenska nazistkvinnorna”. I artikeln hängdes bl.a. Emma Karlsson ut med namn och bild. Det huvudsakliga syftet med uthängningen var naturligtvis att försöka förhindra nyrekrytering med det underliggande hotet: Går du med i Motståndsrörelsen, så hänger vi ut dig! Den här artikeln går i detalj igenom vilka konsekvenser uthängningen fick för Emma och visar att även om uthängningar ibland kan få en del jobbiga konsekvenser så löser sig saker i slutänden oftast väldigt bra.

Emma jobbade vid tillfället för uthängningen som barnskötare på förskolan Gudö i Haninge kommun. Hon blev tillsvidare anställd i oktober 2013 men har jobbat som barnskötare sedan 2010. Emma var mycket uppskattad på jobbet och i mars 2014 utsågs hennes arbetslag till de skickligaste pedagogerna i Haninge kommun.

Den Bonnierägda tidningen Expressen hängde tidigare i år ut Emma Karlsson och ett antal andra kvinnor. Kvinnornas brott? De hade fel åsikter enligt den liberala tidningen och skulle därför hängas ut med namn, bild och information om vart de bor.

På fredagsmorgonen den 13 februari när Emma Karlsson är på väg för att lämna sin son på dagis, så ringer hennes chef Maria Pelle-Bäck. Hon berättar att Emma är med i Expressen och att Emma där framställs som sverigedemokrat. Maria verkar sympatisk och säger att hon vill skydda Emma från eventuella reaktioner från föräldrar och personal och därför får Emma stanna hemma med bibehållen lön tills allting är utrett.

Första mötet
På onsdagen efter uthängningen i Expressen kallas Emma till ett möte på kommunhuset i Haninge. På mötet medverkar Henrik Lindh (Central Förskolechef i Haninge kommun), Birgitta Tångerby (Sektionsordförande för Kommunalarbetareförbundet) och Maria Pelle-Bäck.

Kommunhuset i Haninge.

Kommunhuset i Haninge. Foto: Anders Rydberg / Nordfront

Under mötet frågar man Emma om det som står i tidningen stämmer, vilket Emma bekräftar. Henrik insinuerar då att Emmas åsikter inte är förenliga med läroplanen och frågar upprepade gånger om detta. Emma menar att hon alltid följt läroplanen och endast fått bra kritik för hennes arbete och att hon inte har några som helst problem med att gå tillbaka till jobbet på en gång. Emma påpekar även att hon redan inför det här mötet skickat ett mejl där hon framfört att hon vill att Shahrokh RazaviO.F.F.C. (Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation) ska företräda henne. Birgitta svarar då att Emma har rätt att välja vilket ombud hon vill, men att kommunen har rätt att neka O.F.F.C. tillträde till förhandlingarna eftersom de saknar kollektivavtal med Haninge kommun. Mötet avslutas utan att något beslutats.

Ungefär samtidigt som mötet på kommunen pågår, så skickar Maria Borén (Arbetslagschef och Ateljerista Haga/Gudö förskolenhet) ett internmejl till alla anställda på Gudö. I mejlet listas vad som har gjorts och ska göras i ärendet gällande Gudö, bl.a. står det i mejlet att ”Intervjuer är utförda och inbokade med tre personer”.

Mejlet skickades även till Emma, men enligt ett meddelande i hennes inkorg ska det ha försökts tas tillbaka. Vad för intervjuer som åsyftas framgår inte helt klart, men det verkar som att Haninge kommun redan från början bestämt sig för att hon inte ska få jobba kvar på Gudö.

Andra mötet
Sen dröjer det över två veckor innan någon hör av sig igen då Henrik Lindh skickar ett mejl där han kallar till möte den 16 mars. Emma frågar då om Shahrokh från O.F.F.C. får närvara vid mötet. Henrik svarar då: ”Det möte vi kallat till på måndag är varken en överläggning eller förhandling. Det är ett samtal mellan dig och din arbetsgivare om din arbetssituation. Därför kan du inte ställa krav på att ha med dig en facklig representant. Vi informerade vid mötet den 18 februari att vi har kollektivavtal med kommunal och därför har vi informerat kommunal om mötet på måndag. Du kan alltså ha med dig kommunal eller komma själv till mötet.”

Den 16 mars går Emma utan Shahrokh till mötet på kommunen med Henrik Lindh och Maria Bryntesson (Arbetsrättsspecialist). Henrik frågar återigen ifall Emma känner sig bekväm med att gå tillbaka till Gudö. Emma står fast vid sin ståndpunkt och menar att hon kan gå tillbaka när som helst. Henrik säger att det inte är möjligt som det ser ut just nu utan föreslår istället att de kommer till en uppgörelse. Emma säger att hon inte tänker ta ett sådant beslut utan att Shahrokh är närvarande.

Maria säger att Emma vid en rättslig tvist kan få max 16 månadslöner i skadestånd men att kommunen nu erbjuder 18 månaders avgångsvederlag om hon godkänner uppgörelsen. Man kan inte tolka henne på annat sätt än att hon menar att om Emma inte godkänner uppgörelsen så blir hon avskedad på blankt papper, och kan vid en rättslig tvist få ut max 16 månadslöner i skadestånd. Allt eftersom mötet fortskrider så framgår det att erbjudandet gäller här och nu. Emma vägrar att gå med på någon uppgörelse utan att först ha pratat med Shahrokh, Maria vill då att Emma ringer sitt fack.

Emma ringer upp Shahrokh och de kommer fram till att inte godkänna något vid detta möte. Emma meddelar Henrik och Maria att hon återkommer när hon funderat färdigt. Återigen har ett möte på kommunen inte resulterat i någonting.

Framgångsrik förhandling
Shahrokh skickar en förhandlingsframställan till Haninge kommun där han listar en del brott som han anser att kommunen gjort sig skyldig till och kallar till möte i kommunhuset. I förhandlingsframställan skrivs bland annat följande: ”Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, OFFC, ser mycket allvarligt på det inträffade. Den välplanerade händelsen är förutom ett klart brott mot Emma Karlssons grundlagsstadgade rättigheter (Regeringsformen2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter) vad beträffar rätten till fritt politiskt tänkande m.m. är även ett fullbordat brott mot Emma Karlssons fackliga föreningsrätt, europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna m.m.”

Den 30 mars går Emma och Shahrokh till mötet på kommunen. Shahrokh inleder mötet med att läsa upp de brott som han anser att kommunen gjort sig skyldiga till, bl.a. att de samtal man fört med Emma har varit regelrätta förhör om hennes politiska åsikter, vilket motparten nekar till. Vidare frågar Shahrokh varför O.F.F.C. nekats tillträde till tidigare förhandlingar. Henrik svarar att kommunen inte vidtagit några arbetsrättsliga åtgärder som gör att de har varsel- och förhandlingsskyldighet.

Emmas artikel 003

Emmas tidigare arbetsplats. Foto: Anders Rydberg / Nordfront

Nu byter kommunen också taktik och säger att Emma kan gå tillbaka till sitt arbete. Emma undrar hur det kommer sig att de ändrat uppfattning från det förra mötet, men kommunrepresentanterna nekar till att ha haft en annan inställning.

Shahrokh säger att han tolkar detta som att kommunen planerar att frysa ut Emma på arbetsplatsen och hänvisar till att ingen av hennes arbetskamrater svarar när hon ringer p.g.a. att de har blivit förbjudna att göra så. Alternativt misstänker Shahrokh att kommunen tänker säga upp Emma p.g.a. arbetsbrist inom en snar framtid, men Shahrokh gör klart för dem att han i så fall tänker gå vidare till Arbetsdomstolen och skulle man försöka frysa ut Emma så tänker han gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Shahrokh föreslår istället att man kommer överens om en uppgörelse som bara gäller Emmas anställning men att de fortfarande kan driva föreningsrättskränkningen och varsel- och förhandlingsskyldighets delen till Arbetsdomstolen. Han föreslår även att man höjer till 24 månaders avgångsvederlag.

Efter lite överläggningar så kommer man överens och Emma skriver under avtalet och är i och med det uppsagd med lön i två år.

Vad händer nu?
Efter uppgörelsen med kommunen så har Shahrokh skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, där han yrkar på skadestånd för bl.a. föreningsrättskränkning och brott mot arbetsgivarnas varsel- och förhandlingsskyldighet. Hur det går där får Nordfront återkomma till när ärendet har avslutats.

Ett engagemang i Motståndsrörelsen kan innebära att man blir uthängd i media, med social stigmatisering och uppsägning från arbetet som följd. Det gör att det finns många där ute som drar sig för att engagera sig politiskt trots att de genomskådat medias lögner och politikernas förstörelse av Sverige.

Men hur gick det då för Emma efter uthängningen, och vad gör hon idag? Vi frågade Emma själv.

Hej Emma!
Hej!

Hur känns det att bli uthängd i media?
Det är klart att det var en chock där på morgonen. Men samtidigt så var jag inte förvånad. Man har nästan gått och väntat på det och undrat när det ska komma och det kändes på något underligt sätt skönt ändå.

Vad gjorde du efter uppgörelsen med kommunen?
Jag tog tillfället i akt och såg till så att min son fick gå mindre på förskolan och sen började jag plugga och övningsköra. Organisationsarbetet har självklart också ökat.

Vad pluggar du för något?
Just nu gör jag viss behörighetskomplettering, men jag har sökt både till juristprogrammet och till socionomprogrammet.

Hur känns det idag nästan ett år efter uthängningen?
Jag är fortfarande lite förbannad för att jag blev uppsagd p.g.a. mina åsikter, för jag älskade verkligen mitt jobb. En tröst är ju att Shahokh fortfarande driver det här i Arbetsdomstolen och det känns bra. Jag ser det väl också som en nystart och jag känner att jag blivit starkare som person av det här.

Jag vill också säga att jag känt ett enormt stöd ifrån Organisationen, och Shahrokh som har stridit för mig som om det gällde hans egna dotter.

Något du vill säga till de som inte ansluter sig av rädsla för att bli uthängda?
Det som inte dödar, det härdar. Det är inte slutet på världen. Det är klart att det kan bli en hård period i ditt liv men fördelen med att vara ansluten till organisationen när det händer är att du alltid har folk som står med dig. Du står inte ensam.

Några tips vad man bör göra eller tänka om man blir uthängd?
Be inte om ursäkt! Du vinner ingenting på det. Stå upp för dig själv och dina åsikter, det kommer att ge dig mer respekt i slutändan.

Nordfront tackar Emma för intervjun och önskar henne lycka till!


  • Publicerad:
    2015-12-05 18:40