KOMMENTAR Över tiotusen demonstrerade mot systemet och för frihet.

Under gårdagen hölls stora protester i Stockholm och på andra platser mot vaccinpass. Utifrån överblicksbilder jag sett så tar jag nog inte i om jag säger att deltagarantalet i Stockholm var 10 000, men det kan ha varit ännu fler. Massivt var det i alla fall och förmodligen den största demonstrationen i Sverige på mycket länge. Och det bästa var att den var mot det rådande systemet.

Propagandaapparaten och Säpo

Systemet med alla dess tentakler har såklart gjort allt de kan för att förhindra att det skulle bli en kraftfull protest. Inom propagandaapparaten (läs: mainstream-media) har man hånat och förlöjligat arrangörer och presumtiva deltagare samtidigt som de försökt ena vaccinerade mot ovaccinerade.

Plötsligt uttalar sig även Säkerhetspolisen om den kommande demonstrationen. Att ansluta sig till demonstrationen är detsamma som att göra gemensam sak med ”våldsbejakande högerextremister” eller Ryssland.

Helst ska man inte närvara på demonstrationen, är det underliggande budskapet. Men om människor mot systemets ”rekommendationer” ändå dyker upp måste man ”ta ansvar” och ”ta avstånd”. Som om budskapet inte är glasklart nog tillägger Susanna Trehörning, biträdande chef för författningsskydd och kontraterrorism på Säpo, att de här demonstrationerna ”är något som vi följer”.

Politiska polisen

Det är ju inte direkt vanligt förekommande att Säkerhetspolisen på förhand går ut och hotar demonstranter från att utnyttja sin grundlagstadgade demonstrationsrätt på detta sätt. Att Säpo sedan 2015 är bortkopplad från Polismyndigheten och numera lyder under Justitedepartementet – alltså regeringen – är en förklaring.

Samtidigt så vet vi att polisen i Göteborg 2017 gick ut och varnade för att ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsens demonstration där man i stort sett hotade att lagföra vanliga medborgare om de skulle dyka upp. Samtliga polischefer som försökte sabotera demonstrationen befordrades och den som var högst av dem, Klas Friberg, belönades för ”gott ledarskap” under demonstrationen av Morgan Johansson själv. Friberg blev utsedd till ny chef för…Säkerhetspolisen.

Systemkritiker och anti-globalister

Så ser situationen ut i Sverige idag. Korruption på högsta instans och ett förtryck av folket som saknar motstycke i modern tid. Den liberaldemokratiska diktaturen visar sitt sanna ansikte mer och mer för varje dag som går där friheten att tycka och uttrycka sig fritt allt mer inskränks. Sverige är idag är inte mer än en plutokrati där makthavarna tjänar globalistiska och judiska intressen och på uppdrag av dessa trycker ner folket.

De som demonstrerade under lördagen vet hur globalisterna opererar. De är i stort sett alla systemkritiker och anti-globalister i någon mening. Där har vi en gemensam nämnare och det var en av anledningarna till att Nordiska motståndsrörelsen anslöt sig till demonstrationen.

Foto: Motståndsrörelsen.se
Foto: Motståndsrörelsen.se

Aktörer som Säkerhetspolisen, mainstream-media och den antivita stiftelsen Expo – alltså maktens instrument – har gjort allt i sin makt för att ”brunsmeta” deltagarna inför demonstrationen. Vanligtvis behöver makten bara ropa ”rasist”, ”nazist” och ”Förintelsen” för att folk ska lägga sig ner på rygg och bete sig undergivet. Den här gången har de dock stött på patrull, tusentals och åter tusentals demonstrationsdeltagare är bevis för att allt färre bryr sig om systemets försök att manipulera, vilseleda och splittra motståndet. Detta i kombination med att arrangörer i stort förhållit sig neutrala till demonstrationsdeltagarna.

Personligen har jag gått från att vara rätt negativt inställd till mycket mer positiv när det kommer till dessa demonstrationer. Anledningen, förutom ovan sagda, är att fokuset skiftat från att vara emot vaccin till att vara emot vaccinpass och restriktioner. Det kan tyckas som en mindre detalj, men effekterna av det hela har varit stora. Skillnaden har uppenbarligen varit att de första av dessa demonstrationer innehöll betydligt fler foliehattar medan de nuvarande demonstrationerna är breda, folkliga demonstrationer där deltagarna demonstrerar för frihet och mot ett repressivt system.

Det bör nämnas att flera av deltagarna som lät sig intervjuas under dagen också var vaccinerade personer som var emot vaccinpass. Det är att bete sig enande istället för att säga att ovaccinerade belastar sjukvården, medan de ovaccinerade kallar sig för purebloods och hoppas att den andra sidan ska dö.

Radikalisering

Susanna Trehörning på Säpo befarar att en del människor i breda, folkliga demonstrationer kan börja prata med medlemmar från Nordiska motståndsrörelsen och bli rekryterade. Detta vill inte Säpo eftersom de förutom demonstrationsrätten också uppenbarligen är emot föreningsfriheten. Dessutom kan människor inte tänka och ta beslut själva, utan det måste systemet göra åt dem.

För personlig del vill jag såklart att de som deltar i denna typ av demonstrationer blir ”radikaliserade” som Säkerhetspolisen uttrycker det. Det vill säga att de fortsätter att trotsa systemet och börjar ta i de frågor som systemet absolut inte vill att du ska vidröra. Att systemkritiken och anti-globalismen leder till att allt fler börjar göra motstånd mot globalisternas mest cyniska och vidriga projekt – folkutbytet och den medvetna utrotningen av vårt folk och vår ras. Den anti-vita agendan från de som styr, massinvasionen av rasfrämlingar och det ”mångkulturella” experimentet som redan orsakat alldeles för stort mänskligt lidande för svenskar.

Med det sagt vill vi naturligtvis ”träffa människor som är arga och upprörda i syfte att rekrytera” och samtidigt understödja och beskydda demonstrationer som gör motstånd mot globalisterna och dess lakejer i Sverige. Folk har rätt att vara arga och svensken har tagit emot piskan alldeles för länge.