TYSKLAND. Tyskarna uppmanas enligt en ny civilförsvarsstrategi att ha förråd av livsmedel och dricksvatten för minst tio dagar, detta för att vara förberedda utifall att ett krig eller en katastrof av annat slag skulle slå till mot landet och dess befolkning.

östtyskland4

Illustrationsbild.

Enligt den första civilförsvarsstrategin sedan kalla kriget uppmanas tyskarna att bunkra livsmedel och dricksvatten för minst tio dagar, detta i händelse av att landet skulle drabbas av någon form av katastrof eller krig.

”Befolkningen ska på lämpligt vis uppmuntras att ha två liter vatten per person och dag i icke hälsovådlig kvalitet hemma, till dess att staten vidtagit åtgärder”, står det i ett strategidokument som tysk lokalmedia tagit del av.

Det nya förslaget angående bunkring av vatten och mat väntas behandlas av landets regering under den kommande veckan och syftar till att komma till användning om landet skulle drabbas av svåra katastrofer eller väpnat anfall. Enligt dokumentet poängteras det dock att risken för ett konventionellt militärt angrepp på Tyskland är mycket liten, men att det hela inte kan uteslutas helt. Utöver detta ska även myndigheter och andra tyska organ skyddas bättre än vad som görs idag.

Nordfront har tidigare rapporterat om att man i Sverige inte vill gå ut med liknande uppmaningar till det svenska folket, detta trots att landets självförsörjningsgrad är i det närmaste lika med noll och att hotbilden mot vårt land stegrats i takt med massinvandringen.

Källa:
So will die Bundesregierung im Kriegsfall reagieren


  • Publicerad:
    2016-08-22 20:30