UTRIKES. Underrättelsetjänsten, politiker och massmedia i Tyskland pekar nu också ut den identitära rörelsen som högerextrem och vill öka bevakningen av dess medlemmar.

Den tyska underrättelsetjänsten vill hårdgranska den identitära rörelsen.

Både regeringen och underrättelsetjänsten i Tyskland har den senaste tiden vid flera tillfällen meddelat att man vill öka repressionen mot och till och med stoppa det man kallar ”högerextrema” rörelser.

Tidigare har såväl Alternative für Deutschland, Nationaldemokratische Partei Deutschlands som Der Dritte Weg utsatts för hårdare bevakning och inskränkningar i verksamheten.

Nu vill det tyska etablissemanget och underrättelsetjänsten gå vidare och granska landets identitära rörelse, Identitäre Bewegung (IB), som även den stämplas som ”högerextrem”. I ett yttrande skriver underrättelsetjänsten:

I förlängningen vill [IB] exkludera människor av icke-europeisk härkomst från demokratiskt deltagande och diskriminera dem på ett sätt som kränker deras mänskliga värdighet.

Daniel Fiss, chef för den identitära rörelsen i Tyskland, anser att granskningen är ännu ett led i myndigheternas ”anti-höger-hysteri” och säger:

— Vi var förberedda på sådana åtgärder. Senast sedan 2018 har repressionen mot oss stegvis förstärkts. Det är möjligt att än mer intensitet i detta är att vänta. I vilket fall som helst verkar målet vara att omöjliggöra ett aktivt patriotiskt engagemang bland unga människor.

Den identitära rörelsen själva menar att de saknar koppling till nationalsocialismen och att deras engagemang handlar om att värna de europeiska folkens arv och traditioner. Myndigheterna har heller inte kunnat knyta rörelsen till några våldsamheter eller annan brottslighet.

— Man kan kritisera vår stil och innehåll, men det rättfärdigar inte statlig övervakning, sensibla ingrepp i privatsfären och en offentlig stigmatisering och förtalande. Detta får man med rätta nämna vid namn och kalla skandal, säger Fiss till tidningen Junge Freiheit.

Den identitära rörelsen i Tyskland bedöms bestå av omkring 600 medlemmar.

Källa:
Von dieser Willkür könnten bald auch andere betroffen sein


  • Publicerad:
    2019-07-18 15:10