TYSKLAND Enligt ny brottstatistik från Tyskland ser andelen våldtäkter som utförs av utländska medborgare bara ut att öka.

Brottsstatistik som har tagits fram av den tyska förbundsriksdagen visar att andelen våldtäkter från utländska män har ökat de senaste åren. Statistiken gäller för utlänningar som ännu inte har fått tyskt medborgarskap.

Exempelvis misstänktes utländska medborgare i 35 procent av alla våldtäktsfall år 2000. Detta jämfört med år 2020, då utländska medborgare misstänktes i 42,44 procent av fallen.

Bland dessa förekommer medborgare i Turkiet, Afghanistan och Syrien oftast.

När man tittar på sexuella övergrepp har andelen utländska medborgare som förekommer ökat från 35 procent till 50 procent. Gällande specifikt gruppvåldtäkter har andelen ökat från 29,55 procent till 41,18 procent mellan 2009 och 2020.

Ökningen tar alltså inte hänsyn till rasfrämlingar som har hunnit få tyskt medborgarskap eller som har fötts i landet. Enligt många bedömare tros mörkertalet därför vara stort.