GLOBALISM. Flyktingorganet UNHCR beskriver en situation och en framtid där ”fördrivna” människor från den globala södern i miljontals och i ökad takt väller in i västvärlden. Man gör gällande att denna migration är omöjlig att påverka och berör inte att den leder till folkutbyte.

I en flyktingkommissionärsrapport från globalistorganisationen FN:s flyktingorgan UNHCR hävdas att det 2019 fanns nästan 80 miljoner ”fördrivna” människor i världen. Jämfört med siffran för 2010 är detta en fördubbling.

Man uppger att siffran även är den högsta någonsin. Av de noga räknat 79,5 ”fördrivna” personerna i världen, räknar man 30 miljoner som flyktingar eller asylsökare, och 45 miljoner som internt fördrivna, vilket ska innebära att de blivit ”flyktingar” inom sitt eget lands gränser.

För att sätta siffran 79,5 miljoner i perspektiv, betonar man, motsvarar antalet ”fördrivna” personer i hela världen idag Europas hela befolkning vid medeltidens slut på 1500-talet.

En klar majoritet av de så kallade asylsökare som är på väg idag uppges komma från fem länder. Syrien toppar listan med 6,6 miljoner ”fördrivna”, följt av 3,7 från Venezuela, 2,7 från Afghanistan, 2,2 från Sydsudan och 1,1 från Myanmar.

Turkiet är för närvarande det land som tar hand om flest ”asylsökare”, för närvarande 3,6 miljoner, följt av Colombia (1,8), Pakistan (1,4), Uganda (1,4) och den enda europeiska nationen på topp-fem listan: Tyskland, med 1,1 miljoner.

I termer av nya asylansökningar emellertid har USA den högsta siffran med 301 000 nya ansökningar under 2019, följt av Peru (259.800), Tyskland (142.500), Frankrike (123.900) och Spanien (118.300).

— Vi bevittnar en förändrad verklighet där påtvingad förflyttning nu inte bara är mer utbrett än tidigare, utan även något mer än bara ett tillfälligt fenomen, kommenterar flyktingkommissionären Filippo Grandi.

Detta kan, påpekar man, sättas i relation till det faktum att färre och färre flyktingar och asylsökare nu återvänder till sitt hemland. Under det senaste decenniet återvände endast 3,9 miljoner till sitt hemland, jämfört med 9,6 miljoner under det föregående decenniet.

Medan UNHCR inte gör några uttalade prognoser för antal migranter, tar man för givet att Europa kommer ta emot miljontals fler invällare de kommande åren. Att Europas folk skulle kunna ha några synpunkter om detta pågående folkutbyte är något som inte berörs i rapporten

Breitbart lyfter i en artikel fram tydligheten hos Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan när han i vintras varnade för att Europa kan räkna med att bara från Turkiet kommer miljontals migranter strömma in i EU:s medlemsstater efter att hans regering öppnat portarna i slutet av februari.

Nu föranledde coronaviruset Erdoğan att stänga gränserna, men grekiska myndigheter har tidigare varnat för att migrantvågen sannolikt kommer igång på riktigt när man lättar på de coronarelaterade restriktionerna.

Det förtjänar i sammanhanget påminnas om att Turkiets inrikesminister Süleyman Soylu i slutet av mars betonade att migranter kommer att återvända till gränsen så snart coronakrisen är över.

Att Europa då kan stänga gränsen för invällande från Turkiet nämns varken i globalistiska organisationers rapporter – eller i globalistiska medier – som ett möjligt alternativ.


  • Publicerad:
    2020-06-21 18:35