STORBRITANNIEN. Studenter på Londons universitet kräver att filosofer som Platon, Descartes och Immanuel Kant ska få mycket mindre utrymme i läroplanen. Anledningen är att de är vita.

platon_aristoteles

Håller de stora filosoferna på att vittra sönder i det antivita samhället?

Studentkåren i ”School of Oriental and African Studies” (SOAS), som är en del av University of London, kräver att vita filosofer som Platon och Immanuel Kant ska ta mindre plats i deras läroplan. Detta som en del i en vidare plan att ”avkolonisera” universitetet i syfte att ”ta itu med det strukturella och epistemologiska arvet från kolonialismen”.

SOAS skriver i sin plan för det nya året att deras prioritet är att ”avkolonisera” universitetet samt att ”konfrontera den vita institutionen”. Detta innebär att vita filosofer endast skall studeras när så anses nödvändigt och då enbart ur ett kritiskt perspektiv. Ett sätt att göra det är, enligt SOAS, att uppmärksamma den koloniala kontext som upplysningsfilosoferna skrev i.

Den brittiske filosofen Sir Roger Scruton är kritisk till studentkårens krav och menar att det tyder på ”ignorans” samt att man inte ens undersökt vad man menar med ”vit filosofi”. Även historikern, författaren och rektorn för Buckingham University, Sir Anthony Seldon, riktar kritik mot förslaget.

— Det föreligger en riktig fara för att den politiska korrektheten håller på att spåra ur. Vi måste förstå världen sådan den var och inte skriva om historien så som vissa vill att den hade varit, säger han.

School of Oriental and African Studies grundades 1916 och skolade ursprungligen administratörer för det brittiska imperiet.

Källa:
University students demand philosophers such as Plato and Kant are removed from syllabus because they are white


  • Publicerad:
    2017-01-09 19:50