Näste 1 uppmärksammade under söndagen Palestinas nationaldag. I gryningen placerades dockor ut på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm för att illustrera sionisternas övervåld mot det palestinska folket.

Senare under dagen genomföres en banderollaktion vid trafikplats Järvakrog norr om Stockholm. Bilisterna upplystes om att vi i Norden har en gemensam fiende med Palestina.

Ordningsmakten kom på besök vid två tillfällen, men valde att båda gångerna avlägsna sig utan några inskränkningar på yttrandefriheten.


  • Publicerad:
    2015-11-15 22:46