UTRIKES. Amerikanska flottan kände sig provocerad av Iran när de intog internationellt vatten för en militärövning i Persiska viken.

Revolutionsgardet, som utgör en del av den iranska försvarsmakten, närmade sig amerikanska örlogsfartyg i Persiska viken på vad den amerikanska flottan uppger ett ”farligt och provokativt” sätt.

Enligt flottan har elva av revolutionsgardets fartyg upprepade gånger närmat sig örlogsfartygen i samband med en amerikansk militärövning på internationellt vatten.

USA använde en så kallad ljudkanon (LRAD) som avger ett mycket starkt ljud, mot de iranska skeppen i samband med händelsen, enligt den amerikanska militären.


  • Publicerad:
    2020-04-16 10:05