UTRIKES. Som ett svar på den amerikanska terrorklassningen av den iranska elitstyrkan Revolutionsgardet har Iran nu klassat det amerikanska centralkommandot och alla organisationer som lyder under som terrorister.

Då USA meddelade sin avsikt att terrorklassa den iranska elitstyrkan Revolutionsgardet varnade Iran nyligen med att man därmed skulle komma att terrorklassa den amerikanska armén.

Under måndagen terrorklassade också USA Revolutionsgarden, vilket fick Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att strax efteråt tacka USA:s president Donald Trump på Twitter för att återigen ha uppfyllt ”ytterligare en viktig begäran från min sida”.

Tweeten skrev Netanyahu på hebreiska, medan den engelska versionen av samma tweet inte innehöll någon information om att terrorklassningen av Revolutionsgardet var på hans begäran.

USA:s fientliga agerande ledde till att det iranska parlamentet snabbt svarade med samma mynt, då man röstade igenom ett lagförslag om att terrorklassa Förenta staternas centralkommando (USCENTCOM) – det försvarsgrensövergripande militärkommando som har ansvar över USA:s intressen i Mellanöstern och Centralasien.

Alla organisationer som står under eller i samarbete med USCENTCOM klassas också som terrorister, enligt den nya lagen.

”Den islamiska republiken Irans regering och försvarsmakt måste agera i förebyggande syfte och vidta avskräckande försvarsåtgärder när det är nödvändigt, för att avskräcka varje fientligt agerande av amerikanska styrkor mot den islamiska republiken Irans intressen”, står det i motionen som röstades igenom av en parlamentarisk majoritet.

Lagen innebär nu att generalstaben ska samla underrättelser om USCENTCOM så att man kan börja åtala individer för inblandning i organisationens terrorverksamhet.

Källor:
Iranian parliament declares US Central Command a ‘terrorist organization’
After Tight Race, Netanyahu Appears Poised to Form Israel’s Next Government


  • Publicerad:
    2019-04-17 08:00