INRIKES. Utvisningsdömda och illegala invandrare kan stoppa sin utvisning om de inte vill åka hem till sitt eget land. Många länder tar inte emot sina landsmän om de inte återvänder frivilligt. 

I Sverige får numera utvisningsdömda och illegala invandrare stanna i Sverige om de inte vill åka hem till sitt eget land. En del länder i Afrika och Mellanöstern, däribland Irak, Iran, Somalia och Libanon vägrar att ta emot sina landsmän om de inte återvänder frivilligt.

Patrik Engström, chef vid gränspolisen vid NOA, säger att invandrare från de aktuella länderna ”i stort sett själva avgör om en utvisning ska kunna genomföras eller inte”.

Omkring 2750 utvisningsdömda från Afrika och Mellanöstern har utnyttjat detta kryphålet i det svenska rättssystemet, och de illegala invandrare som har fått stanna i landet på grund av detta är förmodligen fler. Om en illegal invandrare får avslag på asylansökan räcker det med att personen stannar i Sverige i fyra år, innan han eller hon kan skicka in en ny asylansökan.

Efter att personen befunnit sig illegalt i landet i fyra år bedömer Migrationsverket att invandraren har starkare skäl att få stanna, och att chansen att de ska få asyl blir större.


  • Publicerad:
    2020-10-26 16:35