SKELLEFTEÅ. En person i Skellefteå kommuns arbetsgrupp mot så kallade våldsbejakande extremism påstod att kommunen hade flera IS-återvändare. Detta ledde till bråk mellan det socialdemokratiska kommunalrådet och toppmoderater i kommunfullmäktige.

Det rådde stor förvirring bland Skellefteås politiker kring huruvida det finns IS-återvändare eller ej i kommunen.

”Det finns IS-återvändare sedan tidigare i kommunen”, sa Stig Berggren från Skellefteå kommuns arbetsgrupp mot ”våldsbejakande extremism” i början av mars till lokaltidningen Norran.

Enligt Berggren känner gruppen till ”ett antal personer från området som anslutit sig till IS” och att ”ett par har återvänt för en längre tid sedan”.

Uttalandet skapade en infekterad konflikt mellan kommunens oppositionella toppmoderater, det äkta paret Andreas och Micaela Löwenhöök, och kommunalrådet Lorents Burman (S). Paret Löwenhöök krävde svar på hur kommunen arbetar för att ”fånga upp” personer som sympatiserar med terrorgrupper.

Burman hänvisade till arbetet som kommunens arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism utför. Men så kallade IS-återvändare i Skellefteå ville han inte kännas vid.

— Säkerhetspolisen har ansvaret att kontrollera detta, och vi har tilltro att vi nås av den information vi behöver. Den lägesbild jag delgetts från arbetsgruppen är att vi inte, vare sig i dagsläget eller tidigare, har haft IS-återvändare i Skellefteå.

Svarat förbryllade de samlade politikerna, som efter Stig Berggrens tidigare uttalande var fast övertygade om att så var fallet.

Andreas Löwenhöök fortsatte då att pressa kommunalrådet att berätta vad som egentligen är sant av de två versionerna om IS-närvaron i kommunen.

— Det är viktigt att hålla sig till fakta, att hänvisa till säkra källor. Det här är det svar jag nu fått från arbetsgruppen, svarade Burman, som samtidigt anklagade Moderaterna för att vilja ”skrämma befolkningen”.

Det senare fick Micaela Löwenhöök att gå igång och säga att ”PK-Sverige får lugna sig lite nu”. Hon menar att det finns ”all anledning” att prata om islamistisk terrorism.

— Vi måste få prata om otryggheten och vara förberedda på den.

Men när Norran återigen kontaktade Stig Berggren visade det sig att han ljugit hela tiden.

— Det är delvis en definitionsfråga, sa han angående eventuella IS-återvändare i Skellefteå.

Norran påpekade då att han själv fått godkänna citatet där han bestämt hävdade att IS-återvändare fanns i kommunen. Berggren menade då att ”uttalandet stämmer i stort” men att det på ”detaljnivå” kan vara ”missvisande”.

— Det här är komplicerat att beskriva, och det är en definitionsfråga. Vilka har endast varit i området, och vilka är faktiskt IS-medlemmar? Det är otroligt komplexa frågor.

Berggren menar nu istället att kommunalrådets uttalande i kommunfullmäktige är korrekt.

Källor:
Kommunen om våldsbejakande extremism: Finns IS-återvändare i Skellefteå sedan tidigare
Upprörd debatt om Is-återvändare i Skellefteå: ”Vilken information stämmer?”


  • Publicerad:
    2019-04-03 09:30