STOCKHOLM. Av de omkring 300 IS-anhängare som rest ner till Syrien och Irak är minst 19 av dem nu tillbaka i Stockholm. Tio av dem är vårdnadshavare och utreds av socialtjänsten.

Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad. Foto: Liberalerna.

Enligt Säkerhetspolisen, Säpo, har omkring 300 personer rest från Sverige för ansluta sig till IS sedan 2012. Hur många av dessa som är Stockholmsbaserade vill Säpo inte säga.

Enligt socialborgarrådet i Stockholms stad, Jan Jönsson, har man identifierat 19 återvändare. Det faktiska antalet kan dock vara högre. Han hävdar själv i en debattartikel i Aftonbladet att socialtjänstens möjlighet att ta ansvar för återvändarna är begränsad. De återvändande terroristerna är i första hand Säpo:s och polisens ansvar.

”Att ge stadsdelarnas socialtjänster i uppdrag att kartlägga återvändande terrorister vore att ge socialarbetarna ett omöjligt uppdrag”, skriver Jan Jönsson.

Återvändarna kommer främst från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, i norra Stockholm. Tio av dem är vårdnadshavare och utreds av socialtjänsten.

I dagsläget är det oklart hur många fler som kan komma att återvända till huvudstaden.

Källa:
Socialtjänsten kan inte bura in IS-svenskarna


  • Publicerad:
    2019-03-05 10:00